Vytvoriť faktúru

COMERT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMERT
IČO 17318793
DIČ 2020334943
IČ DPH SK2020334943
Dátum vzniku 18 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMERT
Daxnerovo námestie 2
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 582 €
Zisk -9 355 €
Aktíva 54 899 €
Vlastný kapitál 4 970 €
Kontaktné informácie
Email comert@comert.sk
Phone(s) 0905283839, 0252965286
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,015
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 27,890
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,508
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,835
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,828
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,109
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,459
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,850
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,383
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 11,620
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 11,620
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,162
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,810
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,355
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,233
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 213
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 50,445
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,548
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 498
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,526
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,873
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,575
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 283,582
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 266,855
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,734
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,700
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 293
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 291,748
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 242,606
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,292
C. Služby (účtová skupina 51) 19,676
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,796
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,422
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,444
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,512
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,166
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,015
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,189
M. Nákladové úroky (562) 232
N. Kurzové straty (563) 36
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 921
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,189
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,355
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,355
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17318793 DIČ: 2020334943 IČ DPH: SK2020334943
 • Sídlo: COMERT, Daxnerovo námestie 2, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 23.08.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Marušinec 11 620 € (100%) Štetinova 5 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2014Nové sidlo:
   Daxnerovo námestie 2 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   29.01.2014Zrušené sidlo:
   Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   19.01.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej techniky, elektroniky
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, kúpa a predaj reklamných predmetov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov
   automatizované spracovanie údajov
   reklamná a propagačná činnosť
   zhotovenie www stránok a ich následná aktualizácia
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reprografické práce
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
   Noví spoločníci:
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Bc. Michal Marušinec Štetinova 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.08.2005
   18.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   COMERT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej techniky, elektroniky
   poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti informatiky
   laesing v uvedených oblastiach
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   01.08.1995Zrušené obchodné meno:
   COMERT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ kompletizácia PC počítačov, zabezpečovanie programového vybavenia /softwaru/ všetkého druhu, EDU software
   b/ dovoz počítačov a príslušenstva, kopírovacích strojov, telefaxov, písacích strojov, spotrebnej elektroniky, audiovizuálnej techniky
   c/ poradenské služby, servis, konzultácie a školenia k vyššie-uvedeným bodom
   d/ obchod, dovoz a vývoz a leasing tovarov, ktoré súvisia s predmetom podnikania a inými oblasťami aktivít /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   e/ poskytovanie a preberanie leasingových služieb obchodného a neobchodného charakteru
   f/ účasť na podnikaní v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie zariadení pre šport, ubytovanie a voľný čas leasingovou formou prenájmu.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Dzurjanin Jakubovského 115 Bratislava
   Ľubica Lániková Nová 1247 Kúty
   Ing. Ladislav Magdolén Bernolákova 408 Chynorany
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Dušan Hanic Ettenhauserstrasse 58 Wetzikon 8620 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.1991Nové obchodné meno:
   COMERT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ kompletizácia PC počítačov, zabezpečovanie programového vybavenia /softwaru/ všetkého druhu, EDU software
   b/ dovoz počítačov a príslušenstva, kopírovacích strojov, telefaxov, písacích strojov, spotrebnej elektroniky, audiovizuálnej techniky
   c/ poradenské služby, servis, konzultácie a školenia k vyššie-uvedeným bodom
   d/ obchod, dovoz a vývoz a leasing tovarov, ktoré súvisia s predmetom podnikania a inými oblasťami aktivít /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   e/ poskytovanie a preberanie leasingových služieb obchodného a neobchodného charakteru
   f/ účasť na podnikaní v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie zariadení pre šport, ubytovanie a voľný čas leasingovou formou prenájmu.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Dzurjanin Jakubovského 115 Bratislava
   Ľubica Lániková Nová 1247 Kúty
   Ing. Ladislav Magdolén Bernolákova 408 Chynorany
   Ing. Peter Marušinec Bieloruská 64 Bratislava
   Dušan Hanic Ettenhauserstrasse 58 Wetzikon 8620 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia