Vytvoriť faktúru

BOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOS
IČO 17318912
DIČ 2020297840
IČ DPH SK2020297840
Dátum vzniku 12 Júna 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BOS
Gorkého 10
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 804 €
Zisk 11 823 €
Aktíva 115 109 €
Vlastný kapitál 64 839 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252965169
Fax(es) 0252926577
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 141,707
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 141,314
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 124,693
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 124,693
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,753
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,691
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,691
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 62
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,868
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 967
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 901
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 393
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 393
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 141,707
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,662
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,288
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,288
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -45,049
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,823
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,045
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 37,816
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 37,550
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 266
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,229
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,854
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,854
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 64
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,475
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,836
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 38,620
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,804
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,497
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 123
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,184
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,623
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,520
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,316
D. Služby (účtová skupina 51) 14,339
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,547
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,639
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,288
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,620
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 264
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 637
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,181
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -12,555
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 346
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 346
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -346
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,012
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,012
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,823
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17318912 DIČ: 2020297840 IČ DPH: SK2020297840
 • Sídlo: BOS, Gorkého 10, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08 12.06.1991
  Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava 12.06.1991
  JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava 13.03.1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.04.2015Nové sidlo:
   Gorkého 10 Bratislava 811 01
   16.04.2015Zrušené sidlo:
   P.O. BOX 49, Dunajska 38 Bratislava 810 00
   03.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 12.06.1991
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava Vznik funkcie: 12.06.1991
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava Vznik funkcie: 13.03.1997
   02.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava
   30.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Rajská 1 Bratislava 811 08
   JUDr. Bohumil Vašička Žiacka 1 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Kamil Beresecký Kamenná 22 Nitra
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Chmelnického 2 Nitra
   02.11.1994Nové sidlo:
   P.O. BOX 49, Dunajska 38 Bratislava 810 00
   01.11.1994Zrušené sidlo:
   Špitálska 39 Bratislava 811 08
   06.11.1992Nové sidlo:
   Špitálska 39 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovaru, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   leasing a prenájom tovaru dlhodobej spotreby
   poradenská a kozultačná činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Kamil Beresecký Kamenná 22 Nitra
   Ing. Eva Blechová Pod Rovnicami 21 Bratislava
   05.11.1992Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-obchodná činnosť s výnimkou ve- cí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby pre obyvateľstvo a organizácie
   poradenská a konzultačná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Dr. Ing. Ján Ďuroš, CSc. - člen Fučíkova 21 Bratislava
   Kamil Zifčák Novomesského 5 Pezinok
   12.06.1991Nové obchodné meno:
   BOS, a. s.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   zahranično-obchodná činnosť s výnimkou ve- cí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby pre obyvateľstvo a organizácie
   poradenská a konzultačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc. Dr. Ing. Ján Ďuroš, CSc. - člen Fučíkova 21 Bratislava
   Ing. Ladislav Gál Chmelnického 2 Nitra
   Kamil Zifčák Novomesského 5 Pezinok