Vytvoriť faktúru

VIERA - TOUR CK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIERA - TOUR CK
IČO 17319005
DIČ 2020298368
IČ DPH SK2020298368
Dátum vzniku 09 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIERA - TOUR CK
Jurigovo nám. 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 141 555 €
Zisk -1 464 €
Aktíva 8 190 €
Vlastný kapitál 2 343 €
Kontaktné informácie
Email vieratour@gmail.com
Phone(s) 0265428680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,456
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,892
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,892
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,892
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,564
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 57
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,506
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,447
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,456
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 879
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 33
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 33
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,661
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,661
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,464
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,577
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,214
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,214
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,214
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,023
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 320
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 32
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 340
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 141,555
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 141,555
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 143,011
D. Služby (účtová skupina 51) 141,463
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,548
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,100
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 448
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,456
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,201
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,195
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,191
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,191
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,446
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4253041.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17319005 DIČ: 2020298368 IČ DPH: SK2020298368
 • Sídlo: VIERA - TOUR CK, Jurigovo nám. 1, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viera Suchánová Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 05 23.06.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viera Suchánová 10 623 € (100%) Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.05.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   23.05.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   10.02.2011Nové obchodné meno:
   VIERA - TOUR CK, s.r.o.
   09.02.2011Zrušené obchodné meno:
   VIERA - TOUR spol.s r.o.
   20.06.2007Noví spoločníci:
   Viera Suchánová Jurigovo námestie 1 Bratislava 4 841 05
   19.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Wojciech Tadeusz Zmarz ul. Kolejowa 4 38 - 520 Rymanów Poľsko
   19.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava 841 05
   16.01.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Wojciech Tadeusz Zmarz ul. Kolejowa 4 38 - 520 Rymanów Poľsko
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Suchánová Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.06.1992
   15.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kríž Medveďovej 7 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava 841 05
   01.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kríž Medveďovej 7 Bratislava 851 04
   08.04.1997Nové predmety činnosti:
   nepravidelná autobusová doprava
   Noví spoločníci:
   Ján Kríž Medveďovej 7 Bratislava 851 04
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kríž Medveďovej 7 Bratislava 851 04
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava 841 05
   07.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava
   24.03.1995Nové obchodné meno:
   VIERA - TOUR spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Jurigovo nám. 1 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.03.1995Zrušené obchodné meno:
   COOPEX-TOUR spoločnosť s ručením obmedzeným COOPEX-TOUR spol. s.r.o. /v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Obchodná 48 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kadvolt nábr. L.Svobodu 20 Bratislava
   Peter Ostrica Szantoa 1 Bratislava
   Igor Rintel Haburská 17 Bratislava
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Kadvolt nábr. L.Svobodu 20 Bratislava
   Peter Ostrica L. Szántoa 1/11 Bratislava
   Igor Rintel Bartókova 1 Bratislava
   22.10.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   26.02.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Kadvolt nábr. L.Svobodu 20 Bratislava
   Peter Ostrica L. Szántoa 1/11 Bratislava
   Igor Rintel Bartókova 1 Bratislava
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava
   25.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečenie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho a pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.1992Nové sidlo:
   Obchodná 48 Bratislava
   17.02.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   20.09.1991Noví spoločníci:
   Viera Suchánová Jegorovo nám 1 Bratislava
   09.08.1991Nové obchodné meno:
   COOPEX-TOUR spoločnosť s ručením obmedzeným COOPEX-TOUR spol. s.r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečenie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho a pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kadvolt nábr. L.Svobodu 20 Bratislava
   Peter Ostrica Szantoa 1 Bratislava
   Igor Rintel Haburská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia