Vytvoriť faktúru

I & V - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I & V
IČO 17319056
DIČ 2020803158
Dátum vzniku 26 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I & V
Šancová 56
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -840 €
Aktíva 2 825 €
Vlastný kapitál 2 559 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.prog.sav.sk
Phone(s) +421252495114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,619
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,619
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,619
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,616
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,619
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,719
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,081
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,081
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -840
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 900
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 840
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 360
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 60
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 60
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 278
D. Služby (účtová skupina 51) 278
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -278
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -278
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -360
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -840
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4222354.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17319056 DIČ: 2020803158
 • Sídlo: I & V, Šancová 56, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Viera Mrázová Šancová 56 Bratislava 15.06.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Viera Mrázová 2 257 € (34%) Šancová 56 Bratislava
  Ivan Marzola 4 382 € (66%) Selva Valgardena Taliansko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.03.2010Nové sidlo:
   Šancová 56 Bratislava 811 05
   17.03.2010Zrušené sidlo:
   Šancová 56 Bratislava 811 06
   15.06.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Viera Mrázová Šancova 56 Bratislava
   Ivan Marzola Via Dantercepies 31 Selva Valgardena Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Viera Mrázová Šancová 56 Bratislava
   14.06.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Viera Mrázová Šancová 56 Bratislava
   Ivan Marzola Via Dantercepies 31 Selva Valgardena Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Viera Mrázová Šancová 56 Bratislava
   24.07.1995Nové sidlo:
   Šancová 56 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   PhDr. Viera Mrázová Šancová 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Viera Mrázová Šancová 56 Bratislava
   23.07.1995Zrušené sidlo:
   Malinovského 56 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Mrázová Malinovského 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.1993Nové predmety činnosti:
   poradenská, marketingová, sprostredkovateľská, zastupiteľská činnosť v oblasti rekreácie, voľného času a športu
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré sa je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   28.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   e/ služby v oblasti rekreácie, voľného času a služby obyvateľstva
   d/ investičná a sponzorská činnosť
   c/ poradenské, marketingové, sprostredkovateľské, zastupiteľské a špedičné služba
   b/ import a export tovarov všetkého druhu z ČSFR a do ČSFR /s výnimkou tovarov, na ktoré je treba zvláštne povolenie FMZO/
   a/ veľkoobchod a maloobchod s tovarom všetkého druhu /s výnimkou komodít, na ktoré je treba osobitné povolenie/
   26.06.1991Nové obchodné meno:
   I & V spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Malinovského 56 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   e/ služby v oblasti rekreácie, voľného času a služby obyvateľstva
   d/ investičná a sponzorská činnosť
   c/ poradenské, marketingové, sprostredkovateľské, zastupiteľské a špedičné služba
   b/ import a export tovarov všetkého druhu z ČSFR a do ČSFR /s výnimkou tovarov, na ktoré je treba zvláštne povolenie FMZO/
   a/ veľkoobchod a maloobchod s tovarom všetkého druhu /s výnimkou komodít, na ktoré je treba osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   Viera Mrázová Malinovského 56 Bratislava
   Ivan Marzola Via Dantercepies 31 Selva Valgardena Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia