Vytvoriť faktúru

EUROMARKETING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROMARKETING
IČO 17319064
DIČ 2020803169
Dátum vzniku 18 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROMARKETING
Šancova 56
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 065 €
Zisk -471 €
Aktíva 3 215 €
Vlastný kapitál -5 361 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,037
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,037
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 199
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 199
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,836
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,833
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,037
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,832
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 24,895
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 24,895
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 26
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 26
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -30,282
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 530
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,812
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -471
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,869
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,737
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 190
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 190
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,067
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 132
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,065
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,062
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,974
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,253
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 164
D. Služby (účtová skupina 51) 1,555
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 90
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -471
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4168398.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17319064 DIČ: 2020803169
 • Sídlo: EUROMARKETING, Šancova 56, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Viera Mrázová Šancova 56 Bratislava 811 05 06.11.1998
  MUDr. Pavol Dráč Palisády 42 Bratislava 811 06 06.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Viera Mrázová 1 494 € (6%) Šancova 56 Bratislava 811 05
  MUDr. Pavol Dráč 996 € (4%) Palisády 42 Bratislava 811 06
  Ivan Marzola 22 406 € (90%) Selva Valgardena Taliansko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.11.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Viera Mrázová Šancova 56 Bratislava 811 05
   MUDr. Pavol Dráč Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ivan Marzola Via Dantercepies 31 Selva Valgardena Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Viera Mrázová Šancova 56 Bratislava 811 05
   MUDr. Pavol Dráč Palisády 42 Bratislava 811 06
   05.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Pavol Dráč Palisády 42 Bratislava 811 06
   RNDr. Viera Mrázová Šancova 56 Bratislava 811 05
   Ivan Marzola Via Dantercepies 31 Selva Valgardena Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Pavol Dráč Palisády 42 Bratislava 811 06
   RNDr. Viera Mrázová Šancova 56 Bratislava 811 05
   16.06.1995Nové sidlo:
   Šancova 56 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a prípravkami
   esteticko-kozmetické služby
   špedičná činnosť, marketing
   poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti kozmetiky a využitia voľného času, rekreácie
   zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Pavol Dráč Palisády 42 Bratislava 811 06
   RNDr. Viera Mrázová Šancova 56 Bratislava 811 05
   Ivan Marzola Via Dantercepies 31 Selva Valgardena Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Pavol Dráč Palisády 42 Bratislava 811 06
   RNDr. Viera Mrázová Šancova 56 Bratislava 811 05
   15.06.1995Zrušené sidlo:
   Malinovského 56 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je treba povolenie FMZO
   import a export tovarov všetkého druhu z ČSFR a do ČSFR s výnimkou tovarou, na ktoré je treba zvláštne povolenie FMZO
   poradenské, marketingové, sprostredkovateľské, zastupiteľské a špedičné služby
   investičná a sponzorská činnosť
   služby v oblasti rekreácie, voľného času a športu obyvateľstva
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Mrázová Malinovského 56 Bratislava
   Ivan Marzola Via Dantercepies 31 Selva Valgardena Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.1991Nové obchodné meno:
   EUROMARKETING, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Malinovského 56 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je treba povolenie FMZO
   import a export tovarov všetkého druhu z ČSFR a do ČSFR s výnimkou tovarou, na ktoré je treba zvláštne povolenie FMZO
   poradenské, marketingové, sprostredkovateľské, zastupiteľské a špedičné služby
   investičná a sponzorská činnosť
   služby v oblasti rekreácie, voľného času a športu obyvateľstva
   Noví spoločníci:
   Viera Mrázová Malinovského 56 Bratislava
   Ivan Marzola Via Dantercepies 31 Selva Valgardena Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia