Vytvoriť faktúru

ZELENÁ LÍNIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZELENÁ LÍNIA
IČO 17319188
DIČ 2020332226
IČ DPH SK2020332226
Dátum vzniku 10 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZELENÁ LÍNIA
Planckova 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 987 €
Zisk 3 029 €
Aktíva 22 774 €
Vlastný kapitál 20 205 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263452668
Mobile phone(s) +421903139244, +421903255803
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 41,658
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,025
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,025
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,025
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,112
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 837
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 309
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 335
3. Výrobky (123) - /194/ 193
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,009
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,942
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,942
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 55
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,266
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 199
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,067
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 521
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,658
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,234
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 80
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 256
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 256
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -49
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,833
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,882
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,029
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,401
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 73
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,328
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 375
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 375
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,600
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,353
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 23
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 23
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,987
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,987
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,919
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,343
D. Služby (účtová skupina 51) 1,705
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 593
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,232
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,232
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,046
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,068
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,939
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,989
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17319188 DIČ: 2020332226 IČ DPH: SK2020332226
 • Sídlo: ZELENÁ LÍNIA, Planckova 4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava 03.08.1994
  Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01 27.11.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vojtech Kabáth 9 959 € (50%) Planckova 4 Bratislava
  Ing. Estera Kabáthová 9 959 € (50%) Planckova 4 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Estera Kabáthová Planckova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.11.2007
   02.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Edmund Dandár 240 Zemplínske Hradište
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Raková 5 Limbach
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   Mgr.art Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : 15 Hrubý Šúr
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   02.07.2004Nové sidlo:
   Planckova 4 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Mgr.art Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : 15 Hrubý Šúr
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   29.04.1996Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Edmund Dandár 240 Zemplínske Hradište
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   28.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Björn Kierulf Palárikova 23 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   03.08.1994Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Raková 5 Limbach
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko dlhodobý pobyt na území SR : Palárikova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Kabáth Planckova 4 Bratislava
   Björn Kierulf Palárikova 23 Bratislava
   Ing. Ivan Macko Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jána Poničana 7 Bratislava
   02.08.1994Zrušené sidlo:
   Hanulova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie organizačných, poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, obstarávacích a sprievodcovských služieb pre občanov a organizácie v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb obyvateľstvu a vo vzťahu k zahraničiu zahranično-hospodárske služby
   Nákup, predaj a výroba výrobkov z papiera, dreva, textilu, kovov, prírodných a umelých vlákien a priadzí, plastických a agrochemických látok, surovín a výrobkov polygrafického a kozmetického priemyslu, keramiky, skla, kože a výrobkov z kože, neplnohodnotných výrobkov, druhotných surovín, stavebných hmôt materiálov a výrobkov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, vrátane veľko a maloobchodnej činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   nákup, predaj a výroba výrobkov spotrebnej elektroniky a elektronických výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Černého 27 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jáma Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.07.1991Nové obchodné meno:
   ZELENÁ LÍNIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie organizačných, poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, obstarávacích a sprievodcovských služieb pre občanov a organizácie v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb obyvateľstvu a vo vzťahu k zahraničiu zahranično-hospodárske služby
   Nákup, predaj a výroba výrobkov z papiera, dreva, textilu, kovov, prírodných a umelých vlákien a priadzí, plastických a agrochemických látok, surovín a výrobkov polygrafického a kozmetického priemyslu, keramiky, skla, kože a výrobkov z kože, neplnohodnotných výrobkov, druhotných surovín, stavebných hmôt materiálov a výrobkov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, vrátane veľko a maloobchodnej činnosti.
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   nákup, predaj a výroba výrobkov spotrebnej elektroniky a elektronických výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Kabáth Černého 27 Bratislava
   Ing. Anastázia Macková Hanulova 5 Bratislava
   JUDr. Juraj Vengloš Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Stanislav Výžinkár Jáma Poničana 7 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand 4790 Nórsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia