Vytvoriť faktúru

MIGISTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MIGISTAV
Stav Zrušená
IČO 17319790
DIČ 2020296905
IČ DPH SK2020296905
Dátum vzniku 29 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIGISTAV
Močiarna 2081
04951
Brzotín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 990 298 €
Zisk 5 632 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 147,037
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,037
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 146,307
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 146,307
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,307
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 730
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 730
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,037
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,897
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 626
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 626
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,632
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,140
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 134,140
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,626
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,626
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,000
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 999
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,515
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 990,298
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 990,298
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 990,298
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 981,786
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,651
D. Služby (účtová skupina 51) 975,287
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,848
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,125
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 723
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,512
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,360
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,512
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,632
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
 • IČO:17319790 DIČ: 2020296905 IČ DPH: SK2020296905
 • Sídlo: MIGISTAV, Močiarna 2081, 04951, Brzotín
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2015Zrušené obchodné meno:
   MIGISTAV s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Močiarna 2081 Brzotín 049 51
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   MIGISTAV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Močiarna 2081 Brzotín 049 51
   29.07.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným