Vytvoriť faktúru

AMON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMON
IČO 17319838
DIČ 2020803422
IČ DPH SK2020803422
Dátum vzniku 08 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMON
Špitálska 31
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 161 912 €
Zisk -34 269 €
Kontaktné informácie
Email klacanova@centrum.sk
Phone(s) 0415589038, 0917100007, 0907813395
Mobile phone(s) 0907813395
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 87,676
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,765
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 70,765
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,701
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,064
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,922
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,163
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,148
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,015
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 469
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 316
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 153
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,290
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,871
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,419
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,989
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 404
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,585
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,676
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,136
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 97,766
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,269
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,540
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,217
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,848
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,369
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,660
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,458
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,458
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,232
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,260
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,710
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 663
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 663
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 161,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 161,912
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 28,762
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 133,038
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 112
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 193,595
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,174
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 77,086
D. Služby (účtová skupina 51) 42,727
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,661
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,026
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,515
4. Sociálne náklady (527, 528) 120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,701
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,593
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,593
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,653
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -31,683
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,813
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,626
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 742
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 742
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 884
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,626
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -33,309
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17319838 DIČ: 2020803422 IČ DPH: SK2020803422
 • Sídlo: AMON, Špitálska 31, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53 18.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Keblúšek 6 639 € (100%) Petrovice 211 Petrovice 013 53
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.2006Noví spoločníci:
   Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Keblúšek Petrovice 211 Petrovice 013 53 Vznik funkcie: 18.01.2006
   14.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   25.11.1996Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   20.09.1994Nové sidlo:
   Špitálska 31 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   19.09.1994Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie, import, export a tranzit so všetkými druhmi tovaru, zvlášť potravinárskeho a priemyselného sortimentu v obchodnom a neobchodnom balení
   technickými a technologickými zariadeniami pre reštauračné a ubytovacie činnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a obchodná činnosť
   prevzatie obchodných zastupiteľstiev (obchodná agentúra),nákup predaj a prenajímanie nehnuteľností a budov, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činnosti za účelom podporovanie týchto účelov tak ako je nadobúdanie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti s výnimkou
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1991Nové obchodné meno:
   AMON, spol.s.r.o.,
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie, import, export a tranzit so všetkými druhmi tovaru, zvlášť potravinárskeho a priemyselného sortimentu v obchodnom a neobchodnom balení
   technickými a technologickými zariadeniami pre reštauračné a ubytovacie činnosti
   sprostredkovateľská, poradenská a obchodná činnosť
   prevzatie obchodných zastupiteľstiev (obchodná agentúra),nákup predaj a prenajímanie nehnuteľností a budov, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činnosti za účelom podporovanie týchto účelov tak ako je nadobúdanie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti s výnimkou
   podnikanie v reštauračnej a ubytovacej činnosti
   prenájom zariadení formou leasingu
   Noví spoločníci:
   Ján Marek Lúčna 1 Slovenský Grob
   Michal Ravinger Homolova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia