Vytvoriť faktúru

UNI - WERBUNG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNI - WERBUNG
IČO 17319862
DIČ 2020291328
IČ DPH SK2020291328
Dátum vzniku 11 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNI - WERBUNG
Brečtanová 2
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 200 €
Zisk 176 323 €
Kontaktné informácie
Email stranaiova@euroawk.sk
Phone(s) 0259104912
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,420,019
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,580
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,580
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,813
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,767
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,391,439
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,120,511
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,120,474
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,120,274
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 37
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 270,928
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 584
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 270,344
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,420,019
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,375,428
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,401
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,401
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,189,065
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,189,065
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 176,323
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,591
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,729
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,729
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,496
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,749
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,749
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,747
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,366
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 283,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 283,200
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 283,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,797
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,533
D. Služby (účtová skupina 51) 56,048
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 607
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,602
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,602
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 209,403
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 221,619
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,771
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16,771
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 16,765
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 16,686
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 226,089
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 49,766
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 50,610
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -844
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 176,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17319862 DIČ: 2020291328 IČ DPH: SK2020291328
 • Sídlo: UNI - WERBUNG, Brečtanová 2, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Manfred Holtermann Mönchsheider Weg 56 Bad Breisig 534 98 Spolková republika Nemecko 08.04.2011
  Bärbel Nieten Rodderbergstrasse 49 Bonn 531 79 Nemecká spolková republika 01.02.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  euro AWK, spol. s r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Bärbel Nieten Rodderbergstrasse 49 Bonn 531 79 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 01.02.2012
   09.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Joachim Kleinhans Horchemsweg Bendorf 561 70 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 08.04.2011
   30.04.2011Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Manfred Holtermann Mönchsheider Weg 56 Bad Breisig 534 98 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 08.04.2011
   Joachim Kleinhans Horchemsweg Bendorf 561 70 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 08.04.2011
   29.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Kirsten van Landeghem Severinstrasse 28 Kolín nad Rýnom D-50678 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 18.08.2009
   20.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Englerová Veternicová 16 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.04.2008
   27.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Kirsten van Landeghem Severinstrasse 28 Kolín nad Rýnom D-50678 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 18.08.2009
   26.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Kirsten van Landeghevam Severinstrasse 28 Kolín nad Rýnom D-50678 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 18.08.2009
   19.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Kirsten van Landeghevam Severinstrasse 28 Kolín nad Rýnom D-50678 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 18.08.2009
   18.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hanika Nad královskou oborou 101/3 Praha 7 170 00 Česká republika
   15.05.2008Noví spoločníci:
   euro AWK, spol. s r.o. IČO: 35 808 683 Brečtanová 2 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Englerová Veternicová 16 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.04.2008
   Ing. Jaroslav Hanika Nad královskou oborou 101/3 Praha 7 170 00 Česká republika
   14.05.2008Zrušeny spoločníci:
   euro AWK, spol. s r.o. IČO: 35 808 683 Amurská 64 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hanika Šlikova 50/306 Praha 6 160 00 Česká republika
   20.01.2005Nové sidlo:
   Brečtanová 2 Bratislava 831 01
   19.01.2005Zrušené sidlo:
   Kapucínska 5 Bratislava 811 03
   06.02.2002Noví spoločníci:
   euro AWK, spol. s r.o. IČO: 35 808 683 Amurská 64 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Hanika Šlikova 50/306 Praha 6 160 00 Česká republika
   05.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Dr. Anton P. Nunez Jozefstadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Anton P. Nunez Jozefstadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Holíčska 6 Bratislava
   09.05.2000Noví spoločníci:
   Dr. Anton P. Nunez Jozefstadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Dr. Anton P. Nunez Jozefstadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko
   08.05.1997Nové sidlo:
   Kapucínska 5 Bratislava 811 03
   07.05.1997Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám. 3 Bratislava 811 06
   10.02.1997Nové predmety činnosti:
   reklamné, propagačné činnosti-projekty, výroba, prieskum trhu
   sprostredkovanie reklamnej činnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamno-grafické a designerské služby
   stavebná činnosť
   09.02.1997Zrušeny predmety činnosti:
   reklamné, propagačné činnosti - projekty, výroba, marketing
   sprostredkovanie reklamnej činnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamno-grafické a designerské služby
   28.11.1994Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 3 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Dr. Anton P. Nunez Jozefstadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko
   27.11.1994Zrušené sidlo:
   Mostova 8 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Kurt Brodesser Kärntnerstr. 6/3 Wien Rakúsko
   Dr. Anton P. Nunez Jozefstadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko
   27.12.1993Nové predmety činnosti:
   reklamné, propagačné činnosti - projekty, výroba, marketing
   sprostredkovanie reklamnej činnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamno-grafické a designerské služby
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Anton P. Nunez Jozefstadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Holíčska 6 Bratislava
   26.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   reklamno-propagačné, reklamno-poradenské a reklamno-sprostredkovateľské služby
   reklamné projekty
   reklamno-grafické a designerské služby
   sprostredkovanie a prevádzka reklamných plôch a reklamných médií, ich údržba a ošetrovanie
   výroba reklamných médií a reklamných pútačov, informačných a orientačných systémov
   marketingové a sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy
   tlačiarenská činnosť
   zastupiteľská činnosť, sprostredkovateľská a špedičná činnosť všetkého druhu
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.09.1992Nové sidlo:
   Mostova 8 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Kurt Brodesser Kärntnerstr. 6/3 Wien Rakúsko
   Dr. Anton P. Nunez Jozefstadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko
   10.09.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Anton P. Nunez Jozef-stadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko
   21.10.1991Nové obchodné meno:
   UNI - WERBUNG, spol. s r.o.
   20.10.1991Zrušené obchodné meno:
   UNI - Reklamná agentúra, spol. s r.o.
   15.07.1991Nové obchodné meno:
   UNI - Reklamná agentúra, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamno-propagačné, reklamno-poradenské a reklamno-sprostredkovateľské služby
   reklamné projekty
   reklamno-grafické a designerské služby
   sprostredkovanie a prevádzka reklamných plôch a reklamných médií, ich údržba a ošetrovanie
   výroba reklamných médií a reklamných pútačov, informačných a orientačných systémov
   marketingové a sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy
   tlačiarenská činnosť
   zastupiteľská činnosť, sprostredkovateľská a špedičná činnosť všetkého druhu
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu.
   Noví spoločníci:
   Dr. Anton P. Nunez Jozef-stadterstrasse 11/27 Wien 1080 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ