Vytvoriť faktúru

VALPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VALPEX
IČO 17319897
DIČ 2020291405
Dátum vzniku 17 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALPEX
Magnetova 11
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Kontaktné informácie
Email valpex@valpex.eu
Webová stránka http://www.valpex.eu;http://www.valpex.sk
Phone(s) +421244250128, +421244453476, +421244454020
Fax(es) 0244454020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,185
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,185
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,185
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,185
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,727
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,550
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 199
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,749
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,912
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,912
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,432
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4315671.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17319897 DIČ: 2020291405
 • Sídlo: VALPEX, Magnetova 11, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava 06.05.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Otokár Labaš 6 639 € (100%) Záhumenná 327/6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.04.2012Noví spoločníci:
   Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava 851 10
   26.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Pavel Labaš Betliarska 6 Bratislava
   Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava
   23.04.2009Nové sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 831 04
   22.04.2009Zrušené sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 832 13
   06.05.1999Noví spoločníci:
   Pavel Labaš Betliarska 6 Bratislava
   Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Otokár Labaš Záhumenná 327/6 Bratislava
   05.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Otakar Labaš Ševčenkova 16 Bratislava
   Pavel Labaš Betliarska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Otokar Labaš
   14.12.1992Nové sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 832 13
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu a maloobchodu /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie a obstarávateľské služby v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Otokar Labaš
   13.12.1992Zrušené sidlo:
   Októbrove nám. 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie a predaj výrobkov z dreva, kovov a plastov úžitkového charakteru
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo všetkých sortimentoch tovarov
   sprostredkovateľské a obstarávateľské služby
   nákup a predaj auto-moto tovarov
   stavebno-montážna činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1991Nové obchodné meno:
   VALPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Októbrove nám. 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie a predaj výrobkov z dreva, kovov a plastov úžitkového charakteru
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo všetkých sortimentoch tovarov
   sprostredkovateľské a obstarávateľské služby
   nákup a predaj auto-moto tovarov
   stavebno-montážna činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Otakar Labaš Ševčenkova 16 Bratislava
   Pavel Labaš Betliarska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia