Vytvoriť faktúru

HQT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HQT
IČO 17320224
DIČ 2020344832
IČ DPH SK2020344832
Dátum vzniku 01 Júla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HQT
Pieskovcova 53
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 335 €
Zisk 24 958 €
Kontaktné informácie
Email julia.melkusova@gmail.com
Phone(s) 0903410546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 238,998
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 238,822
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 238,998
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 220,082
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 49,800
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 49,800
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,370
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 133,954
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,958
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,916
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,839
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,577
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 466
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,318
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,793
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 73,335
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 73,335
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,059
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 15,801
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 165
C. Služby (účtová skupina 51) 12,761
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,244
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,276
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,608
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 280
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 280
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -279
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,997
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,039
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17320224 DIČ: 2020344832 IČ DPH: SK2020344832
 • Sídlo: HQT, Pieskovcova 53, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Juraj Zagiba predseda Lachová 39 Bratislava 02.08.2000
  Ing. Júlia Melkusová člen Pieskovcova 53 Bratislava 02.08.2000
  Matej Zagiba člen Štadlerovo nám. 1 Banská Bystrica 02.08.2000
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.08.2000Nové obchodné meno:
   HQT, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Juraj Zagiba - predseda Lachová 39 Bratislava
   Ing. Júlia Melkusová - člen Pieskovcova 53 Bratislava
   Matej Zagiba - člen Štadlerovo nám. 1 Banská Bystrica
   01.08.2000Zrušené obchodné meno:
   HQT, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Peter Melkus Pieskovcova 63 Bratislava
   Ing.Ivan Salva Krajniakova 16 Bratislava
   JUDr.Juraj Zagiba Lachova 39 Bratislava
   12.07.1993Nové sidlo:
   Pieskovcova 53 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   výroba stavebných prvkov a dielov z betónu
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, zákaziek a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   11.07.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania je vykonávanie stavebných inžinierských činnosti, výroba stavebných látok a dielov obchodovanie s nimi, sprostredkovateľská činnosť a zahraničnoobchodná činnosť okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   01.07.1991Nové obchodné meno:
   HQT, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania je vykonávanie stavebných inžinierských činnosti, výroba stavebných látok a dielov obchodovanie s nimi, sprostredkovateľská činnosť a zahraničnoobchodná činnosť okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.Peter Melkus Pieskovcova 63 Bratislava
   Ing.Ivan Salva Krajniakova 16 Bratislava
   JUDr.Juraj Zagiba Lachova 39 Bratislava