Vytvoriť faktúru

Aplikácia elektroniky v strojárstve - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Aplikácia elektroniky v strojárstve
IČO 17320241
DIČ 2020356679
Dátum vzniku 07 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aplikácia elektroniky v strojárstve
Nové záhrady III. 6
82105
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 100 420 €
Vlastný kapitál -92 205 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 100,420
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,420
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 97,824
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,920
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,920
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 88,904
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,596
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 793
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,803
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,420
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -92,205
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -108,802
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -108,802
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 192,625
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,806
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,806
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,861
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 76,853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4270473.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17320241 DIČ: 2020356679
 • Sídlo: Aplikácia elektroniky v strojárstve, Nové záhrady III. 6, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Laufík, CSc. Kríkova 16 Bratislava 25.01.1999
  Stanislav Laufík Vajnorská 65 Bratislava 831 03 25.01.1999
  Ján Laufik Kríková 16 Bratislava 821 07 20.11.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Laufík, CSc. 11 352 € (68.4%) Kríkova 16 Bratislava
  Stanislav Laufík 3 585 € (21.6%) Vajnorská 65 Bratislava 831 03
  Ján Laufik 1 660 € (10%) Kríková 16 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2001Nové predmety činnosti:
   výroba reziva a prevádzkovanie píly
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   20.11.2000Noví spoločníci:
   Ján Laufik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Laufik Kríková 16 Bratislava 821 07
   19.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šajánek Toryská 36 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Laufík , CSc. Kríkova 16 Bratislava
   Stanislav Laufík Vajnorská 65 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Šajánek Toryská 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Laufík , CSc. Kríkova 16 Bratislava
   Stanislav Laufík Vajnorská 65 Bratislava 831 03
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Laufik , CSc. Kríkova 16 Bratislava
   Ing. Jozef Šajánek Toryská 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Laufik , CSc. Kríkova 16 Bratislava
   Ing. Jozef Šajánek Toryská 36 Bratislava
   14.02.1998Nové sidlo:
   Nové záhrady III/6 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   13.02.1998Zrušené sidlo:
   Toryská 36 Bratislava 821 07
   13.03.1995Nové sidlo:
   Toryská 36 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. František Laufik , CSc. Kríkova 16 Bratislava
   Ing. Jozef Šajánek Toryská 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Laufik , CSc. Kríkova 16 Bratislava
   Ing. Jozef Šajánek Toryská 36 Bratislava
   12.03.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Laufik , CSc. Kríkova 16 Bratislava
   Ing. Jozef Šajánek Toryská 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.06.1991Nové obchodné meno:
   Aplikácia elektroniky v strojárstve, spol. s r.o. (v skratke AES spol.s.r.o.)
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, výroba a odbyt spotrebných a priemyselných zariadení charakteru elektronických aplikácií a strojárenského pre všetky oblasti priemyslu
   Noví spoločníci:
   Ing. František Laufik , CSc. Kríkova 16 Bratislava
   Ing. Jozef Šajánek Toryská 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia