Vytvoriť faktúru

BALON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BALON
IČO 17320488
DIČ 2020919813
Dátum vzniku 29 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BALON
Priehradná 24/B
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 300 €
Zisk 2 157 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903651638
Mobile phone(s) +421903651638, +421911466603, 0903651638, 0911466603, 0911466614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 251,053
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 125,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 125,000
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 125,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,053
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 114,686
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 114,686
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,686
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,367
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,044
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,323
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 251,053
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,389
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -407
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,405
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,812
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,157
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,664
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 242,663
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 240,259
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240,259
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,548
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 152
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 86
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,300
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,300
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,465
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 130
D. Služby (účtová skupina 51) 2,086
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 239
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 176
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 62
4. Sociálne náklady (527, 528) 1
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,835
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,084
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -70
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,765
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 608
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 608
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,157
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4266476.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17320488 DIČ: 2020919813
 • Sídlo: BALON, Priehradná 24/B, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava 821 07 23.05.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Marián Andraščík 6 639 € (100%) Priehradná 24/B Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.12.2014Nové predmety činnosti:
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   01.10.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.2013Nové predmety činnosti:
   poradenstvo pri verejnom obstaravaní
   verejné obstarávanie
   15.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   27.07.2006Noví spoločníci:
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Blažena Hanzelyová Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   26.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Július Berith M. Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.12.2005Nové sidlo:
   Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Priehradná 24/B Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Priehradná 24/B Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 23.05.2000
   12.12.2005Zrušené sidlo:
   Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Kuba Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava 811 06
   03.08.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vývoj, implementácia a predaj počítačových informačných systémov
   vývoj a spracovávanie WWW stránok
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Július Berith M. Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Ing. Peter Kuba Grösslingova 25 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava 811 06
   02.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Vanda Berithová M.Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Patrícia Burgerová 301 Veľké Blahovo 930 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Viskup Moldavská 4 Bratislava 821 03
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   BALON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Zuzana Andraščíková Kolárska 14 Bratislava 811 06
   Vanda Berithová M.Turkovej 10 Trenčín 911 01
   Patrícia Burgerová 301 Veľké Blahovo 930 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Viskup Moldavská 4 Bratislava 821 03
   15.05.1997Zrušené obchodné meno:
   BALON spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Považanova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a jeho sprostredkovanie
   dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkovanie
   poskytovanie konzultačných a informačných služieb
   sprostredkovanie obchodných kontaktov
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava
   Ing. Peter Kuba Červenej armády 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Pešková Považanova 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Tomša Jégeho 15 Bratislava
   Ing. Roland Toth Febr.víťazstva 1 Tlmače
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.07.1991Nové obchodné meno:
   BALON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Považanova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a jeho sprostredkovanie
   dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkovanie
   poskytovanie konzultačných a informačných služieb
   sprostredkovanie obchodných kontaktov
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Andraščík Kolárska 14 Bratislava
   Ing. Peter Kuba Červenej armády 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Pešková Považanova 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Tomša Jégeho 15 Bratislava
   Ing. Roland Toth Febr.víťazstva 1 Tlmače
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia