Vytvoriť faktúru

BÖHM'S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BÖHM'S
IČO 17320739
DIČ 2020933354
Dátum vzniku 19 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BÖHM'S
Rovniankova 7
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 052 €
Zisk -33 121 €
Kontaktné informácie
Email bohm.lukas@gmail.com
Phone(s) 0263839839, 0911839839
Mobile phone(s) 0911839839
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,929
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 68
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,929
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -128,733
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,453
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -107,716
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,121
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,662
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,613
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 130,049
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,305
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,250
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 822
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 125,672
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 52,052
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,027
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 83,826
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,481
C. Služby (účtová skupina 51) 26,711
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,547
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -31,774
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -19,165
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 867
M. Nákladové úroky (562) 373
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 494
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -867
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,641
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,121
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:17320739 DIČ: 2020933354
 • Sídlo: BÖHM'S, Rovniankova 7, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lukáš Böhm Rovnianková 15 Bratislava 851 02 05.06.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lukáš Böhm 3 320 € (50%) Rovnianková 15 Bratislava 851 02
  Martin Böhm 3 320 € (50%) Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2008Noví spoločníci:
   Martin Böhm Trnavská 128/23 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Böhm Rovnianková 15 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 05.06.2008
   05.03.2004Noví spoločníci:
   Lukáš Böhm Rovnianková 15 Bratislava 851 02
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   BÖHM"S, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 7 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie a zhotovenie fotografických a reprografických rozmnoženín a kópii
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   masérske služby
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.07.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným