Vytvoriť faktúru

LM, LM, GmbH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LM, LM, GmbH
IČO 17320836
DIČ 2020438464
IČ DPH SK2020438464
Dátum vzniku 09 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LM, LM, GmbH
Bohrova 9
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 949 €
Zisk -7 828 €
Kontaktné informácie
Email predajna@lmsk.sk
Phone(s) 0243412027, 0243412028, 0911998999
Fax(es) 0243412031
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,112
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,112
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,030
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,355
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,648
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,651
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,235
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 89,467
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,856
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,791
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 22
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -47,323
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,828
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,611
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,811
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,126
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,718
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 309
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 495
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,604
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 218
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,949
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,616
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,784
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,549
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 57,830
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 25,482
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,630
C. Služby (účtová skupina 51) 13,122
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,011
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 552
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,353
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,680
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,881
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,166
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,947
M. Nákladové úroky (562) 3,291
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 645
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,947
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,828
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,828
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015