Vytvoriť faktúru

TATRACOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRACOM
IČO 17320895
DIČ 2020324845
IČ DPH SK2020324845
Dátum vzniku 11 Júla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TATRACOM
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 126 €
Zisk 1 966 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253416014, +421253416015
Mobile phone(s) +421911208636
Fax(es) 0253416014, 0253416015, 0253416018
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 460,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 460,135
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 142
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 164,052
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 69,786
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 30,788
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 63,478
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 624,329
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 618,804
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,716,126
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,716,126
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,099,288
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,966
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,525
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,525
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 945
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,285
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,126
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,633
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,493
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,872
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,827
C. Služby (účtová skupina 51) 7,747
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,589
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 759
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -582
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,504
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,254
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,059
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 278
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 278
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -277
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,977
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,011
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17320895 DIČ: 2020324845 IČ DPH: SK2020324845
 • Sídlo: TATRACOM, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Riachard Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava 16.12.2002
  Ing. Evžen Hečko predseda kpt. Rašu 37 Bratislava 16.12.2002
  Ing. arch. Natalie Horváthová Grösslingova 49 Bratislava 16.12.2002
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Riachard Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. Evžen Hečko - predseda predstavenstva kpt. Rašu 37 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. arch. Natalie Horváthová Grösslingova 49 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   23.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Riachard Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natalie Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   25.10.1999Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veškoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   fotografické a reprografické služby
   09.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Riachard Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko kpt. Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natalie Horváthová Grösslingova 49 Bratislava
   08.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Hečko ul. ČA 49 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ul. ČA 49 Bratislava
   16.12.1997Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   15.12.1997Zrušené sidlo:
   Rašu 37 Bratislava 841 01
   27.03.1995Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   01.12.1993Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   30.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.07.1993Nové sidlo:
   Rašu 37 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   01.07.1993Zrušené sidlo:
   Rašu 37 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Investorská a inžinierska činnosť.
   Realizácia stavebných prác.
   Výroba výrobkov každého druhu, vyjmuc výrobkov na výrobu ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   Podieľníctvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Prenájom a leasing.
   Obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov každého druhu vo forme maloobchodu aj veľkoobchodu včetne zahranično obchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov kde zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
   11.07.1991Nové obchodné meno:
   TATRACOM, a.s.
   Nové sidlo:
   Rašu 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Investorská a inžinierska činnosť.
   Realizácia stavebných prác.
   Výroba výrobkov každého druhu, vyjmuc výrobkov na výrobu ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   Podieľníctvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Prenájom a leasing.
   Obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov každého druhu vo forme maloobchodu aj veľkoobchodu včetne zahranično obchodnej činnosti, vyjmuc výrobkov kde zákon vyžaduje osobitné povolenie.
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Hečko ul. ČA 49 Bratislava
   Ing. Evžen Hečko Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ul. ČA 49 Bratislava