Vytvoriť faktúru

TATRACOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRACOM
IČO 17320895
DIČ 2020324845
IČ DPH SK2020324845
Dátum vzniku 11 Júla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TATRACOM
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 001 €
Zisk 8 821 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253416014, +421253416015
Mobile phone(s) +421911208636
Fax(es) 0253416014, 0253416015, 0253416018
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 460,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 460,135
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 142
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 171,456
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 60,717
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,856
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,883
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 631,733
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 627,625
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,716,126
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,716,126
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,097,322
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,821
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,108
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,108
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 745
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,363
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,001
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,001
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,197
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 38
C. Služby (účtová skupina 51) 3,088
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -959
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,804
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,875
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 299
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 48
X. Výnosové úroky (662) 251
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 147
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 147
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 152
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,956
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,135
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,821
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016