Vytvoriť faktúru

G E N I A L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno G E N I A L
IČO 17320925
DIČ 2020363488
IČ DPH SK2020363488
Dátum vzniku 16 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo G E N I A L
Mýtna 15
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 461 €
Zisk -5 598 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252623514
Fax(es) 0252623515
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 244,964
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 244,964
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 221
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,044
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 588
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 311
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 491
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 254,008
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,453
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,147
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -24,280
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,598
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 261,461
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 259,801
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,142
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,089
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 253,570
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,461
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,861
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,600
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,020
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,441
C. Služby (účtová skupina 51) 4,755
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 243
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 221
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,360
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,559
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,335
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 79
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,638
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17320925 DIČ: 2020363488 IČ DPH: SK2020363488
 • Sídlo: G E N I A L, Mýtna 15, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Georgiev Mýtna 15 Bratislava 811 07 26.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Georgiev 13 278 € (100%) Mýtna 15 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2009Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   inžinierska činnosť a obstarávateľská činosť v stavebníctve
   rozpočtovanie a kalkulácia stavebých prác
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   30.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   26.03.2009Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Georgiev Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Georgiev Mýtna 15 Bratislava 811 07
   25.03.2009Zrušené sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Georgiev Björnsonova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Georgiev Björnsonova 5 Bratislava
   29.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Georgiev Björnsonova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Georgiev Björnsonova 5 Bratislava
   28.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Georgiev Björnsonova 5 Bratislava
   Ing. Nina Georgievová Björnsonova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Georgiev
   Ing. Nina Georgievová
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Georgiev Björnsonova 5 Bratislava
   Ing. Nina Georgievová Björnsonova 5 Bratislava
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Georgiev Björnsonova 5 Bratislava
   Ing. Nina Georgievová Björnsonova 5 Bratislava
   12.05.1995Nové sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   realitná agentúra
   prenájom nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   11.05.1995Zrušené sidlo:
   Syslia 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a obnova stavieb
   výrobná činnosť - výroba hmôt
   obchodná činnosť /veľkoobchodná činnosť, maloobchodná činnosť, obchodné služby/ s výnimkou komodít, kde sa vyžaduje osobitné povolenie
   zahraničnohospodárska činnosť /zahraničnoobchodná činnosť, zahraničnohospodárske služby/, s výnimkou komodít kde sa vyžaduje povolenie FMZO
   10.03.1993Nové obchodné meno:
   G E N I A L spol. s r.o.
   09.03.1993Zrušené obchodné meno:
   KHELNA spol. s r.o.
   19.10.1992Nové sidlo:
   Syslia 44 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Nina Georgievová Björnsonova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Georgiev
   Ing. Nina Georgievová
   18.10.1992Zrušené sidlo:
   Malé Pálenisko 11 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Ferančík Bakošova 30 Bratislava
   Ing. Nina Georgievová Björnsonova 5 Bratislava
   Tibor Kročany 215 Veľká Paka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.08.1992Noví spoločníci:
   Ing. Nina Georgievová Björnsonova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.08.1992Zrušeny spoločníci:
   Tibor Berányi Jiskrova 3 Bratislava
   Ing. Alexander Kapišinský Bajzova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.07.1991Nové obchodné meno:
   KHELNA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Malé Pálenisko 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačný a sprostredkovateľská činnosť
   údržba a obnova stavieb
   výrobná činnosť - výroba hmôt
   obchodná činnosť /veľkoobchodná činnosť, maloobchodná činnosť, obchodné služby/ s výnimkou komodít, kde sa vyžaduje osobitné povolenie
   zahraničnohospodárska činnosť /zahraničnoobchodná činnosť, zahraničnohospodárske služby/, s výnimkou komodít kde sa vyžaduje povolenie FMZO
   Noví spoločníci:
   Tibor Berányi Jiskrova 3 Bratislava
   Ing. Stanislav Ferančík Bakošova 30 Bratislava
   Ing. Ľubomír Georgiev Björnsonova 5 Bratislava
   Ing. Alexander Kapišinský Bajzova 4 Bratislava
   Tibor Kročany 215 Veľká Paka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia