Vytvoriť faktúru

AVIKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVIKO
IČO 17321018
DIČ 2020832396
Dátum vzniku 16 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVIKO
Záhrebská 8
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 900 €
Zisk -995 €
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,958
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,958
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,958
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,121
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,837
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,958
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,638
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 721
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 721
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,273
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,273
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,320
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 900
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 420
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 420
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 420
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 420
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,900
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,900
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,320
D. Služby (účtová skupina 51) 4,320
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -420
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -420
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -515
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -995
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016
Files
4223545.tif
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2016