Vytvoriť faktúru

FLEXICO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLEXICO
IČO 17321158
DIČ 2020299765
Dátum vzniku 23 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLEXICO
Závadská 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 224 €
Zisk 1 253 €
Kontaktné informácie
Email dalkovic@rainside.sk
Phone(s) 0902334663
Mobile phone(s) 0902334663, 0903769428, 0904755878, 0911498727
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 16,966
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 16,966
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,966
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,537
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 75
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,462
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,503
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,726
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 66
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,685
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,253
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,229
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,229
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 729
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,224
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,224
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,437
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,180
C. Služby (účtová skupina 51) 17,614
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 249
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,394
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,787
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,430
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 54
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -54
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,733
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,253
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4267634.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321158 DIČ: 2020299765
 • Sídlo: FLEXICO, Závadská 12, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Marian Dalkovič J. Hagaru 6 Bratislava 831 52 23.07.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Sidónia Lukáčová 6 640 € (100%) Závadská 12 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.07.2009Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   fotografické služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   16.07.2009Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu, okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť, okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   výrobná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   služby obyvateľstvu všetkého druhu, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   predaj a kúpa nehnuteľností a jeho sprostredkovanie, prenájom a leasing vecí rôzneho druhu
   výroba, sprostredkovanie a predaj videa, požičiavanie
   výroba a predaj a požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov /nahraných aj nenahraných/
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   10.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marian Dalkovič J. Hagaru 6 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 23.07.1991
   09.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marian Dalkovič Sládkovičova 3 Bratislava
   07.12.1999Nové sidlo:
   Závadská 12 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   06.12.1999Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marian Dalkovič Sládkovičova 3 Bratislava
   10.12.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, sprostredkovanie a predaj videa, požičiavanie
   výroba a predaj a požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov /nahraných aj nenahraných/
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Mgr. Marian Dalkovič Sládkovičova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Marian Dalkovič Sládkovičova 3 Bratislava
   09.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Marian Dalkovič Sládkovičova 3 Bratislava
   Katarína Dalkovičová Sládkovičova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1993Nové obchodné meno:
   FLEXICO, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Marian Dalkovič Sládkovičova 3 Bratislava
   Katarína Dalkovičová Sládkovičova 3 Bratislava
   01.08.1993Zrušené obchodné meno:
   FLEXICO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marian Dalkovič Sládkovičova 3 Bratislava
   Katarína Dalkovičová Sládkovičova 3 Bratislava
   14.09.1992Noví spoločníci:
   Katarína Dalkovičová Sládkovičova 3 Bratislava
   13.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Hederling Michalská 7 Bratislava
   23.07.1991Nové obchodné meno:
   FLEXICO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu, okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť, okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   výrobná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   služby obyvateľstvu všetkého druhu, okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   predaj a kúpa nehnuteľností a jeho sprostredkovanie, prenájom a leasing vecí rôzneho druhu
   Noví spoločníci:
   Marian Dalkovič Sládkovičova 3 Bratislava
   Ing. Karol Hederling Michalská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia