Vytvoriť faktúru

F.R.H. Engineering - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.R.H. Engineering
IČO 17321174
DIČ 2020299567
IČ DPH SK2020299567
Dátum vzniku 13 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.R.H. Engineering
Karpatská 18
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 373 786 €
Zisk 6 875 €
Aktíva 28 566 €
Vlastný kapitál 19 671 €
Kontaktné informácie
Email frh@mail.t-com.sk
Phone(s) 0252627032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 39,248
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,740
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,610
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,610
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,610
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,130
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 638
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,492
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 508
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 508
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,248
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,546
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,414
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,414
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,875
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,702
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 284
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 284
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,418
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,708
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,708
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 713
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 494
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,503
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 373,786
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 373,786
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 373,786
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,673
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 322,794
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 956
D. Služby (účtová skupina 51) 1,335
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,353
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,046
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,624
4. Sociálne náklady (527, 528) 683
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 235
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,113
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,701
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 280
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 280
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 280
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 584
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 584
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,809
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,934
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,934
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,875
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321174 DIČ: 2020299567 IČ DPH: SK2020299567
 • Sídlo: F.R.H. Engineering, Karpatská 18, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 20.08.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Erik Filipovič 16 597 € (100%) Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2015Nové sidlo:
   Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   24.02.2015Zrušené sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.09.2000
   23.10.2004Nové sidlo:
   Karpatská 18 Bratislava 811 05
   22.10.2004Zrušené sidlo:
   Úprkova 18 Bratislava 811 04
   03.10.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Erik Filipovič Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.08.2002
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.09.2000
   02.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Filipovičová Janotova 8 Bratislava
   09.10.2000Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Stará Klenová 12383/26B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Filipovičová Janotova 8 Bratislava
   08.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   08.01.1996Nové sidlo:
   Úprkova 18 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   07.01.1996Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   06.07.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   Noví spoločníci:
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Filipovičová Janotova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   05.07.1993Zrušené sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Tvorba softwareových programov pre osobné počítače, ako aj elektronických riadiacich systémov stupňa S 5, Simatic a iných plánov pre konvenčné riadiace systémy.
   2/ Zaškolovacia a vzdelávacia činnosť v uvedených oblastiach.
   3/ Vypracovanie potrebných plánov všetkých druhov vo všetkých oblastiach priemyslu.
   4/ Tvorba konštrukčných výkresov v oblasti všeobecného strojárstva, pri výstavbe zariadení a technických postupov.
   5/ Stavebný dozor pri realizácii stavieb, ako aj ich častí v oblasti výškových a hľbkových stavieb, vrátane podzemných stavieb a ich elektrickej časti.
   6/ Predajná činnosť zariadení z výrobného programu firmy Rümmer do zahraničia, ako aj strojov vrátane náhradných dielov pre tieto zariadenia, v týchto odvetviach :
   zariadenia pre povrstvenie textílií a nosných vložiek všetkých druhov médiami v horúcom stave tekutými
   betónové platne a tehly, tehly z ľahkého stavebného materiálu s vypeňovaním
   fólie z plastických hmôt a bitumenu, ako aj zariadenia pre výrobu bitumenových strešných izolačných materiálov, t.j. šindľov, bitumenových blokov, sklenených netkaných textílií a vlákien, všetky druhy tepelno-izolačných materiálov
   zariadenia pre druhotné spracovanie fólií, textilných obkladov ako aj náhradné diely pre príbuzné zariadenia
   všetky komponenty a projekty formou dodávky "na kľúč", so všetkými prídavnými a vedľajšími zariadeniami.
   7/ Obchodná činnosť vo forme nákupu a predaja
   bitumenové šindle, sklenné rúno, polystyrolová netkaná textília, umelé hmoty, minerálne vlna, polystyrolové výrobky, tekutý bitumen a bitumen v blokoch, technické predmety, zariadenia, stroje a súčiastky všetkých druhov, bitumenové izolačné pásy, bitumenové a umelo-hmotné fólie, káble, vodiče, plechy.
   kancelárske stroje, laboratórne prístroje, oceľové konštrukcie a haly, montážna činnosť a investičná výstavba
   papier, lepenka, ako aj ostatné produkty papierenského priemyslu
   počítače, programy pre počítače všetkého druhu, priférne zariadenia a ostatné prídavné zariadenia k počítačom
   8/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Filipovičová Gurovova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Jürgen Rümmer Industriestrasse 8 Bischberg D-8609 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.08.1991Nové obchodné meno:
   F.R.H. Engineering, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Tvorba softwareových programov pre osobné počítače, ako aj elektronických riadiacich systémov stupňa S 5, Simatic a iných plánov pre konvenčné riadiace systémy.
   2/ Zaškolovacia a vzdelávacia činnosť v uvedených oblastiach.
   3/ Vypracovanie potrebných plánov všetkých druhov vo všetkých oblastiach priemyslu.
   4/ Tvorba konštrukčných výkresov v oblasti všeobecného strojárstva, pri výstavbe zariadení a technických postupov.
   5/ Stavebný dozor pri realizácii stavieb, ako aj ich častí v oblasti výškových a hľbkových stavieb, vrátane podzemných stavieb a ich elektrickej časti.
   6/ Predajná činnosť zariadení z výrobného programu firmy Rümmer do zahraničia, ako aj strojov vrátane náhradných dielov pre tieto zariadenia, v týchto odvetviach :
   zariadenia pre povrstvenie textílií a nosných vložiek všetkých druhov médiami v horúcom stave tekutými
   betónové platne a tehly, tehly z ľahkého stavebného materiálu s vypeňovaním
   fólie z plastických hmôt a bitumenu, ako aj zariadenia pre výrobu bitumenových strešných izolačných materiálov, t.j. šindľov, bitumenových blokov, sklenených netkaných textílií a vlákien, všetky druhy tepelno-izolačných materiálov
   zariadenia pre druhotné spracovanie fólií, textilných obkladov ako aj náhradné diely pre príbuzné zariadenia
   všetky komponenty a projekty formou dodávky "na kľúč", so všetkými prídavnými a vedľajšími zariadeniami.
   7/ Obchodná činnosť vo forme nákupu a predaja
   bitumenové šindle, sklenné rúno, polystyrolová netkaná textília, umelé hmoty, minerálne vlna, polystyrolové výrobky, tekutý bitumen a bitumen v blokoch, technické predmety, zariadenia, stroje a súčiastky všetkých druhov, bitumenové izolačné pásy, bitumenové a umelo-hmotné fólie, káble, vodiče, plechy.
   kancelárske stroje, laboratórne prístroje, oceľové konštrukcie a haly, montážna činnosť a investičná výstavba
   papier, lepenka, ako aj ostatné produkty papierenského priemyslu
   počítače, programy pre počítače všetkého druhu, priférne zariadenia a ostatné prídavné zariadenia k počítačom
   8/ Poradenská a sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Filipovičová Gurovova 10 Bratislava
   Ing. Peter Horváth Puškinova 6 Bratislava
   Jürgen Rümmer Industriestrasse 8 Bischberg D-8609 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia