Vytvoriť faktúru

RIMI - S.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RIMI - S.C.
IČO 17321638
DIČ 2020510338
IČ DPH SK2020510338
Dátum vzniku 15 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIMI - S.C.
Skalická cesta 17
83102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 033 €
Aktíva 18 805 €
Vlastný kapitál 18 757 €
Kontaktné informácie
Email firemnaposta@gmail.com
Phone(s) 0911446063
Mobile phone(s) 0911446063
Fax(es) 0244456487
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,734
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,267
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,734
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,724
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,803
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,033
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,010
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,010
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1
C. Služby (účtová skupina 51) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -73
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321638 DIČ: 2020510338 IČ DPH: SK2020510338
 • Sídlo: RIMI - S.C., Skalická cesta 17, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Karsay Z. Kodálya 21 Sládkovičovo 10.02.1999
  Ing. Ján Bábi Gaštanová 455/18 Limbach 900 91 10.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alexander Karsay 4 980 € (50%) Z. Kodálya 21 Sládkovičovo
  Ing. Ján Bábi 4 979 € (50%) Gaštanová 455/18 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.07.2011Zrušeny spoločníci:
   RIMI EURO, INC One East First Street Reno Nevada, 89501 USA
   RIMI - MS, SECURITY KFT Semsey A. u. 12 1143 Budapest Maďarská republika
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Karsay Z. Kodálya 21 Sládkovičovo
   Ing. Ján Bábi Gaštanová 455/18 Limbach 900 91
   RIMI EURO, INC One East First Street Reno Nevada, 89501 USA
   RIMI - MS, SECURITY KFT Semsey A. u. 12 1143 Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Karsay Z. Kodálya 21 Sládkovičovo
   Ing. Ján Bábi Gaštanová 455/18 Limbach 900 91
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   RIMI - MS, SECURITY KFT Semsey A. u. 12 Budapest Maďarská republika
   RIMI EURO, INC 330 S. LA BREA Avenue Los Angeles, California USA
   Ing. Ján Bábi Budyšinská 10/A Bratislava
   Ing. Alexander Karsay MPČĹ 1421/21 Sládkovičovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.01.1998Nové sidlo:
   Skalická cesta 17 Bratislava 831 02
   26.01.1998Zrušené sidlo:
   Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   10.02.1995Nové obchodné meno:
   RIMI - S.C. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odbojárov 1 Bratislava 831 04
   09.02.1995Zrušené obchodné meno:
   RIMI - S. C. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   14.10.1993Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou pripojenia na JTS/
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   13.10.1993Zrušené sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   5/ Marketing, management, ingenering, desingn.
   4/ Obchodno-sprostredkovateľská činnosť v oblasti technicko-tvorivých produktov.
   3/ Realizácia nájmu strojov a zariadení - leasing.
   zeleniny a ovocia, vrátane južného ovocia
   potravín a poľnohospodárskych produktov
   kožušín, umelých kožušín a výrobkov koženej galantérie
   obuvi a športových potrieb
   zdravotníckej techniky a potrieb
   výrobkov drevárenského priemyslu
   nábytku a nábytkárskych výrobkov
   priemyselného tovaru
   tlačiarenskej techniky a technológie
   textilného tovaru a tovaru odievania
   ovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vyvážať len s týmto osobitým povolením
   stavebnín
   domácich potrieb
   áut a autosúčiastok
   kancelárskej techniky
   spotrebnej a zábavnej elektroniky
   spojovacej techniky
   telekomunikácie
   výpočtovej techniky
   2/ Obchodná činnosť v oblasti
   e/ Činnosť spojená s dobierkovými a veľkoobchodnými službami ohľadom zariadení uvedených v bodoch a/, b/, c,/ a d/, ktoré sa týkajú predmetu činnosti.
   d/ Servisná a obchodná činnosť so zariadeniami strojárskeho a potravinárskeho priemyslu.
   c/ Inštalácia anténnych spojovacích a výpočtových systémov.
   b/ Výstavba, inštalácia a prevádzkovanie elektronických zabezpečovacích sietí a zariadení a systémov elektronickej ochrany.
   1/ a/ Výroba, obchodná činnosť, inštalácia a prevádzkovanie bezpečnostných a zabezpečovacích zariadení bytov, inštitúcií, výrobných a iných objektov.
   31.03.1992Nové sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bábi Budyšinská 10/A Bratislava
   Ing. Alexander Karsay MPČĹ 1421/21 Sládkovičovo
   30.03.1992Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bábi Budyšinská 10/A Bratislava
   Ing. Alexander Karsay MPČĹ 1421/21 Sládkovičovo
   15.08.1991Nové obchodné meno:
   RIMI - S. C. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   5/ Marketing, management, ingenering, desingn.
   4/ Obchodno-sprostredkovateľská činnosť v oblasti technicko-tvorivých produktov.
   3/ Realizácia nájmu strojov a zariadení - leasing.
   zeleniny a ovocia, vrátane južného ovocia
   potravín a poľnohospodárskych produktov
   kožušín, umelých kožušín a výrobkov koženej galantérie
   obuvi a športových potrieb
   zdravotníckej techniky a potrieb
   výrobkov drevárenského priemyslu
   nábytku a nábytkárskych výrobkov
   priemyselného tovaru
   tlačiarenskej techniky a technológie
   textilného tovaru a tovaru odievania
   ovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno vyvážať len s týmto osobitým povolením
   stavebnín
   domácich potrieb
   áut a autosúčiastok
   kancelárskej techniky
   spotrebnej a zábavnej elektroniky
   spojovacej techniky
   telekomunikácie
   výpočtovej techniky
   2/ Obchodná činnosť v oblasti
   e/ Činnosť spojená s dobierkovými a veľkoobchodnými službami ohľadom zariadení uvedených v bodoch a/, b/, c,/ a d/, ktoré sa týkajú predmetu činnosti.
   d/ Servisná a obchodná činnosť so zariadeniami strojárskeho a potravinárskeho priemyslu.
   c/ Inštalácia anténnych spojovacích a výpočtových systémov.
   b/ Výstavba, inštalácia a prevádzkovanie elektronických zabezpečovacích sietí a zariadení a systémov elektronickej ochrany.
   1/ a/ Výroba, obchodná činnosť, inštalácia a prevádzkovanie bezpečnostných a zabezpečovacích zariadení bytov, inštitúcií, výrobných a iných objektov.
   Noví spoločníci:
   RIMI - MS, SECURITY KFT Semsey A. u. 12 Budapest Maďarská republika
   RIMI EURO, INC 330 S. LA BREA Avenue Los Angeles, California USA
   Ing. Ján Bábi Budyšinská 10/A Bratislava
   Ing. Alexander Karsay MPČĹ 1421/21 Sládkovičovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia