Vytvoriť faktúru

PROMPT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMPT
IČO 17321697
DIČ 2020314296
IČ DPH SK2020314296
Dátum vzniku 05 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMPT
Hattalova 4
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 229 095 €
Zisk -17 709 €
Aktíva 528 406 €
Vlastný kapitál 384 941 €
Kontaktné informácie
Email info@a-prompt.sk
Webová stránka http://www.a-prompt.sk
Phone(s) +421244452860, +421244259160, +421244259223, +421244372470
Fax(es) 0244259223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 198,387
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 80,882
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 80,882
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 54,383
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 25,901
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 598
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 117,186
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47,463
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,504
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 225
3. Výrobky (123) - /194/ 33,734
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,381
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,381
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,381
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,342
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,093
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 38,249
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 319
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 319
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 198,387
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,232
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,528
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,528
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 173,110
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 173,110
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,709
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,154
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,075
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,474
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,474
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,285
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,380
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,936
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,079
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,079
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,001
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -999
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 205,716
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 229,095
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 40,949
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 121,364
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 23,359
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 56
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 120
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,247
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 244,787
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 40,277
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 117,274
D. Služby (účtová skupina 51) 27,659
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,805
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,593
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,202
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,010
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,980
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,669
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,669
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 120
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,692
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 518
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,047
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 352
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 352
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,695
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,010
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,702
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,709
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321697 DIČ: 2020314296 IČ DPH: SK2020314296
 • Sídlo: PROMPT, Hattalova 4, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 05.08.1991
  Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 05.08.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Horňák 3 320 € (50%) Dunajská 15/A Bratislava 811 08
  Ing. Ján Kabát 3 320 € (50%) Charkovská 10 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.10.2007Nové sidlo:
   Hattalova 4 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Dunajská 15/A Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Charkovská 10 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 05.08.1991
   11.10.2007Zrušené sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.08.1991
   30.05.2003Nové sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 05.08.1991
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 05.08.1991
   29.05.2003Zrušené sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   20.05.1998Nové predmety činnosti:
   chemická výroba netkaných textílií a výrobkov z nich
   poradenská činnosť v oblasti chemickej výroby netkaných textílií
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák Pri Starej prachárni 18 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Medená 13 Bratislava
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Horňák
   Ing. Ján Kabát
   04.03.1993Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení.
   Sprostredkovanie obchodu a služieb.
   Prieskum trhu.
   Požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí.
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Horňák
   Ing. Ján Kabát
   03.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   zriaďovanie s prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   stavebné, montážne a výrobné činnosti
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.08.1991Nové obchodné meno:
   PROMPT, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné, odbytové a sprostredkovateľské služby
   poradenské, konzultačné a marketingové služby
   zriaďovanie s prevádzkovanie konsignačných a iných skladov
   požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   stavebné, montážne a výrobné činnosti
   dovoz a vývoz tovaru a služieb, okrem komodít, kde sa vyžaduje povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Horňák Holíčska 20 Bratislava
   Ing. Ján Kabát Vajnorska 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia