Vytvoriť faktúru

RAVIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAVIKA
IČO 17321859
DIČ 2020312107
IČ DPH SK2020312107
Dátum vzniku 02 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAVIKA
Na Revíne 29/D
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 175 623 €
Zisk -35 815 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254776154, 0254789380, 0254774907, 0254776152
Fax(es) 0254776152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 458,782
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,690
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,690
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,323
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 367
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 453,122
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 64,378
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 64,378
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 221,408
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 220,517
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,517
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 891
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 167,336
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,423
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 162,913
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,970
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,970
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 458,782
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 247,127
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 117,061
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,896
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,896
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 152,346
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 152,346
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,815
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,655
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 967
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 544
12. Odložený daňový záväzok (481A) 423
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 198,719
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 82,497
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 82,497
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,058
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 968
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,857
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,073
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,469
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,469
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,175,623
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 746,880
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,881
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 406,762
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,208,476
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 681,742
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,786
D. Služby (účtová skupina 51) 20,876
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 70,916
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,769
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,073
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,074
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 743
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,156
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,156
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,513
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 409,744
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,853
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,357
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 423
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 369
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 369
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 54
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 504
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 504
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,934
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321859 DIČ: 2020312107 IČ DPH: SK2020312107
 • Sídlo: RAVIKA, Na Revíne 29/D, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 851 06 16.02.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  A. F. K. Investment spol. s r. o. 4 647 € (70%) Bratislava 831 01
  Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca 0 € (0%) Budatínska 43 Bratislava 851 06
  Zuzana Dubravcová 0 € (0%) Bratislava 821 08
  Mgr. Božena Uhlíková 0 € (0%) Pri Kríži 16 Bratislava 841 02
  Mgr. Jana Mullerová 0 € (0%) Bratislava 811 04
  Alžbeta Turcsányiová 0 € (0%) Kostolná 55 Veľký Biel 900 24
  Anna Buntajová 1 992 € (30%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.11.2008Noví spoločníci:
   A. F. K. Investment spol. s r. o. Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca Budatínska 43 Bratislava 851 06
   Zuzana Dubravcová Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Mgr. Božena Uhlíková Pri Kríži 16 Bratislava 841 02
   Mgr. Jana Mullerová Leškova 12 Bratislava 811 04
   Alžbeta Turcsányiová Kostolná 55 Veľký Biel 900 24
   Anna Buntajová Hálková 48 Bratislava 831 03
   13.11.2008Zrušeny spoločníci:
   AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   22.08.2007Noví spoločníci:
   AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   21.08.2007Zrušeny spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panama
   20.12.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   19.12.2005Zrušené sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 837 21
   05.08.2005Nové predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 027/2004 zo dňa 17.05.2004, Reg.č. FV-006/2004 sa povoľuje veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   04.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
   13.04.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 837 21
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   21.01.2003Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 16.02.1995
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 21
   Zrušeny predmety činnosti:
   V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
   Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   16.02.1998Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 21
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.02.1998Zrušené sidlo:
   Polianky Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   16.09.1997Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRISES , Inc. 53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank 16th Floor Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   15.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   06.04.1993Nové sidlo:
   Polianky Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a zdravotníckou technikou /na úrovni veľkoobchodu/
   nákup a predaj kozmetiky a baleného potravinárskeho tovaru a drogistického tovaru
   poradenská činnosť v oblasti colnej problematiky
   činnosť colných deklarantov
   poradensko-konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
   V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Štefánia Sochorová Sklodowskej 3 Bratislava
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   05.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
   výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
   nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
   výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
   výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
   sprostredkovanie za účelom realizácie know
   how, joint-ventures.
   maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
   export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
   farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1991Nové obchodné meno:
   RAVIKA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
   výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
   nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
   výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
   výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
   sprostredkovanie za účelom realizácie know
   how, joint-ventures.
   maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
   dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
   export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
   farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
   Noví spoločníci:
   Aaron Kedar Landwerweg 1 Bad Hamburg 6380 Bad hamburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia