Vytvoriť faktúru

A.F.K. Investment - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.F.K. Investment
IČO 17321905
DIČ 2020459012
Dátum vzniku 05 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.F.K. Investment
Na Revíne 29/D
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 611 €
Zisk 4 598 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254774907
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 79,049
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 79,049
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,215
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 376
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 439
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 87,264
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,044
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13,446
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,598
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,220
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 63,850
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 220
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 778
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 675
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,177
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,611
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,492
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,252
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,938
C. Služby (účtová skupina 51) 1,926
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,739
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 322
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,565
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 762
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,641
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,628
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7,801
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 7,800
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 7,719
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,078
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17321905 DIČ: 2020459012
 • Sídlo: A.F.K. Investment, Na Revíne 29/D, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava 02.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  THALES HOLDINGS CORPORATION 5 000 € (100%) Panama Panamská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.04.2005Nové sidlo:
   Na Revíne 29/D Bratislava 831 01
   12.04.2005Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   27.01.2003Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   THALES HOLDINGS CORPORATION Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie Panama Panamská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava Vznik funkcie: 02.04.1997
   26.01.2003Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 833 21
   Zrušeny spoločníci:
   KEDER ENTERPRICES Inc., Panama Residence Park Zug Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   02.05.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 2 Bratislava 833 21
   01.05.2000Zrušené sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   12.04.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predajov a prenájom s nehnuteľnosťami
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a kúpy, predajov a prenájmov nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
   správa nehnuteľností vrátane bytového hospárstva
   Noví spoločníci:
   KEDER ENTERPRICES Inc., Panama Residence Park Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriela Valentová Budatínska 43 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie, zastupovanie a sprostredkovanie montážnej a stavebnej činnosti rozsahu
   vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť a management stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava
   Aaron Kedar Landwehrweg 1 Bad Hamburg Bad hamburg
   09.09.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie, zastupovanie a sprostredkovanie montážnej a stavebnej činnosti rozsahu
   vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť a management stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava
   Aaron Kedar Landwehrweg 1 Bad Hamburg Bad hamburg
   08.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných, stavebných činností a služieb
   stavebná, obchodná a montážna činnosť, výrobná činnosť
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností a ich predaj
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.06.1992Nové sidlo:
   Jégeho 2 Bratislava 821 08
   21.06.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   05.08.1991Nové obchodné meno:
   A.F.K. Investment spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským i zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných, stavebných činností a služieb
   stavebná, obchodná a montážna činnosť, výrobná činnosť
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností a ich predaj
   Noví spoločníci:
   Tomáš Kardoš Poľná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia