Vytvoriť faktúru

TYPOCON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TYPOCON
IČO 17322057
DIČ 2020291295
IČ DPH SK2020291295
Dátum vzniku 03 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TYPOCON
Šoltésovej 2
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 886 152 €
Zisk 3 323 €
Aktíva 715 550 €
Vlastný kapitál 87 473 €
Kontaktné informácie
Email martina.sabova@typocon.sk
Phone(s) 0249300700, 0905259903, 0244457161
Mobile phone(s) +421905259903, +421911359903, 0905259903, 0911359903
Fax(es) 0244250042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 540,097
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 340,372
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 340,372
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 340,372
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 198,784
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,068
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,068
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 137,363
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 137,037
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,037
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 326
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 59,353
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,723
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,630
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 941
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 941
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 540,097
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 90,796
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 80,137
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 84,840
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,703
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,323
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,484
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,378
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,378
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 255,376
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,965
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,965
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 141,149
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,411
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,380
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,471
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 144,730
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 45,817
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 45,817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 864,351
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 886,152
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 864,351
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,801
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 860,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 248,213
D. Služby (účtová skupina 51) 286,410
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 203,084
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 147,407
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,543
4. Sociálne náklady (527, 528) 134
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 550
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 118,568
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 118,568
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,673
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,654
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 329,728
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,201
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,893
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 9,893
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,308
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,196
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,458
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,135
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,135
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322057 DIČ: 2020291295 IČ DPH: SK2020291295
 • Sídlo: TYPOCON, Šoltésovej 2, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07 28.01.1994
  Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08 28.01.1994
  Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 28.01.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Ledényi 2 224 € (33.3%) Opletalova 14 Bratislava 841 07
  Ing. Jozef Šafár 2 224 € (33.3%) Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08
  Peter Švantner 2 224 € (33.3%) Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Ledényi Opletalova 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.01.1994
   13.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.01.1994
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia zvukových, audiovizuálnych a multimediálnych záznamov
   spracovanie www stránok
   poskytovanie databázových informácii prostredníctvom internetu
   Noví spoločníci:
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 20 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 28.01.1994
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 28.01.1994
   10.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   01.02.2002Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava 841 04
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   31.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   08.09.1997Nové sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   polygrafický priemysel
   reklamná činnosť
   cestná motorová doprava
   Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Pribišova 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Drobného 6 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   07.09.1997Zrušené sidlo:
   UNICER, Panenská 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   19.05.1994Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba na počítači, príprava tlačových podkladov
   poradenstvo v oblasti vydavateľstva, obchodu
   sprostredkov. a školiaca činnosť v oblasti vydavateľstva, obchodu
   Noví spoločníci:
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Bilický Kuklovská 70 Bratislava
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   18.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, výrobná a obchodná činnosť v oblasti tlače, tlačovín, kníh, časopisov a ďalších výrobkov a služieb s tým súvisiacich
   predaj hardwaru a softwaru, poradenská, sprostredkovateľská a školiaca činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   TYPOCON spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   UNICER, Panenská 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, výrobná a obchodná činnosť v oblasti tlače, tlačovín, kníh, časopisov a ďalších výrobkov a služieb s tým súvisiacich
   predaj hardwaru a softwaru, poradenská, sprostredkovateľská a školiaca činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Jurkovič Velehradská 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Ledényi Považská 24 Bratislava
   Ing. Jozef Šafár Ivana Bukovčana 12 Bratislava
   Peter Švantner Šoltésovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia