Vytvoriť faktúru

Exelect - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Exelect
IČO 17322219
DIČ 2020350024
IČ DPH SK2020350024
Dátum vzniku 23 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Exelect
Stará Vajnorská 90
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 997 €
Zisk 4 033 €
Aktíva 36 005 €
Vlastný kapitál 16 343 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220920590, 0248235255, 0248235155
Fax(es) 0220920590
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,027
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,027
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,027
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,896
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,481
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,563
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,524
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 39,923
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,336
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,033
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,587
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,248
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 11,956
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,118
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,066
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 787
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,917
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,348
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 84,997
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 84,997
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 77,238
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,974
C. Služby (účtová skupina 51) 51,162
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,175
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 431
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,191
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 120
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,759
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,861
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,169
M. Nákladové úroky (562) 1,303
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 866
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,168
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,591
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,558
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322219 DIČ: 2020350024 IČ DPH: SK2020350024
 • Sídlo: Exelect, Stará Vajnorská 90, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Anna Matúsová Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25 06.03.2003
  Ing. Štefan Matús Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25 08.01.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Anna Matúsová 6 639 € (100%) Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.08.2012Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   03.08.2012Zrušené sidlo:
   Nové Záhrady I/11 Bratislava 821 05
   17.12.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Matúsová Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 06.03.2003
   16.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   účtovný poradca
   ekonomický poradca
   vedenie ekonomickej agendy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Matúsová Vŕbová 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   30.09.2011Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Matúsová Vŕbová 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   29.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Matúsová Vŕbová 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   08.01.2009Nové obchodné meno:
   Exelect s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nové Záhrady I/11 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Matús Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 08.01.2009
   07.01.2009Zrušené obchodné meno:
   U-MAN Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šulany 6 Horný Bar
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Sztruhár 150 Kamenica nad Hronom 943 65
   Pavol Timko Šulany 6 Horný Bar
   06.03.2003Nové predmety činnosti:
   personálne poradenstvo, personálny manažment a ich sprostredkovanie
   lektorská činnosť v oblasti personálneho manažmentu
   poradenské a konzultačné služby v oblasti personálneho manažmentu
   Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Matúsová Monarská alej 24/3441 Chorvátsky Grob 900 25
   Ján Sztruhár 150 Kamenica nad Hronom 943 65
   Pavol Timko Šulany 6 Horný Bar
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   28.01.1999Nové obchodné meno:
   U-MAN Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulany 6 Horný Bar
   Noví spoločníci:
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Matúsová Vŕbová 6 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   27.01.1999Zrušené obchodné meno:
   BUSINESS SUCCES Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jungmanova 6 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   BUSINESS SUCCES Bratislava, spol. s r.o.
   19.04.1994Zrušené obchodné meno:
   TIMECON spol. s r.o.
   19.07.1993Nové sidlo:
   Jungmanova 6 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   propagácia
   vydavateľská činnosť
   účtovný poradca
   ekonomický poradca
   vedenie ekonomickej agendy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   18.07.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou tých činností, kde sa vyžaduje osobitné povolenie
   propagačná činnosť
   stavebná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti marketingu a managementu
   administratívne práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   TIMECON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou tých činností, kde sa vyžaduje osobitné povolenie
   propagačná činnosť
   stavebná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti marketingu a managementu
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Pavol Timko Jungmanova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia