Vytvoriť faktúru

UNITEC EXPRES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNITEC EXPRES
IČO 17322243
DIČ 2020397346
Dátum vzniku 23 Augusta 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNITEC EXPRES
Palárikova 31
81104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -24 €
Aktíva 24 288 €
Vlastný kapitál 6 783 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,416
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,416
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,434
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 62
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,339
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 617
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 617
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 365
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 364
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,416
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,759
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -188
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -188
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,657
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 339
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 339
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,318
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 685
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 685
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,630
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41
D. Služby (účtová skupina 51) 41
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -41
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 99
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 17
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322243 DIČ: 2020397346
 • Sídlo: UNITEC EXPRES, Palárikova 31, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Augusta 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava 24.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Matter 6 639 € (100%) Štefánikova 21 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   24.02.1998Nové sidlo:
   Palárikova 31 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   23.02.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 810 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Beňovič
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   17.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a spracovanie semien olejnatých rastlín
   Noví spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   16.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a servis elektronickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie, vrátane obchodnej činnosti s tým spojenej
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 2 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   02.06.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba obalovej techniky, zariadení a strojov
   20.01.1993Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 810 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahanično-obchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov
   poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   spracovanie, plnenie a distribúcia rastlinných tukov a olejov a iných potravinových substrátov
   montáž a servis elektronickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie, vrátane obchodnej činnosti s tým spojenej
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Beňovič
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   19.01.1993Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   7/ Poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   6/ Spracovávanie dokumentácie, vykonávacích predpisov a spracovávanie prekladov pri práci a ochrany majetku, vrátane zabazpečovania a vykonávania potrebných školení.
   5/ Komplexné zabezpečovanie a vybavenie kancelárskych a iných priestorov, vrátane dodávky technického zariadenia, nábytku, interiéru a súvisiacich stavebných prác, ako aj dealerská činnosť s tým spojená.
   4/ Predaj a montáž zabezpečovacej, osvetlovacej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   3/ Sprostredkovanie prepravných služieb
   2/ Stavebná činnosť HSV a PSV
   1/ Sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1991Nové obchodné meno:
   UNITEC EXPRES spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   7/ Poskytovanie technického, ekonomického a obchodného poradenstva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   6/ Spracovávanie dokumentácie, vykonávacích predpisov a spracovávanie prekladov pri práci a ochrany majetku, vrátane zabazpečovania a vykonávania potrebných školení.
   5/ Komplexné zabezpečovanie a vybavenie kancelárskych a iných priestorov, vrátane dodávky technického zariadenia, nábytku, interiéru a súvisiacich stavebných prác, ako aj dealerská činnosť s tým spojená.
   4/ Predaj a montáž zabezpečovacej, osvetlovacej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   3/ Sprostredkovanie prepravných služieb
   2/ Stavebná činnosť HSV a PSV
   1/ Sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti, export, reexport a import obchodného tovaru, v rozsahu platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 2 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia