Vytvoriť faktúru

V & V Design - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno V & V Design
IČO 17322375
DIČ 2020291383
IČ DPH SK2020291383
Dátum vzniku 03 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V & V Design
Borinská 23
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 977 €
Zisk -629 €
Aktíva 11 352 €
Vlastný kapitál 9 101 €
Kontaktné informácie
Email vvdesign@internet.sk
Phone(s) 0264536881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,354
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,352
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,434
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,434
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,434
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,918
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,952
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,966
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,354
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,491
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,276
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,276
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 205
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 205
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -629
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,863
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,863
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,486
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,486
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 56,976
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 56,977
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,977
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,552
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 52,123
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 372
D. Služby (účtová skupina 51) 3,786
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 271
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 425
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 696
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -94
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 331
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -629
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322375 DIČ: 2020291383 IČ DPH: SK2020291383
 • Sídlo: V & V Design, Borinská 23, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava 841 03 24.05.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Pištek 6 639 € (100%) Studenohorská 41 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.05.2006Nové sidlo:
   Borinská 23 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava 841 03
   23.05.2006Zrušené sidlo:
   Slepá 3 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klaučo Studenohorská 41 Bratislava
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klaučo Studenohorská 41 Bratislava
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava
   Milan Veselý - riaditeľ spoločnosti Slepá 3 Bratislava
   21.05.1993Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť, reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Klaučo Studenohorská 41 Bratislava
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Klaučo Studenohorská 41 Bratislava
   Ľubomír Pištek Studenohorská 41 Bratislava
   Milan Veselý - riaditeľ spoločnosti Slepá 3 Bratislava
   20.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná a vydavateľská činnosť s polygrafickou a technickou realizáciou grafického desingu.
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   V & V Design spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slepá 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a vydavateľská činnosť s polygrafickou a technickou realizáciou grafického desingu.
   Noví spoločníci:
   Milan Veselý Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia