Vytvoriť faktúru

IMPULSTERMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMPULSTERMA
IČO 17322405
DIČ 2020326187
IČ DPH SK2020326187
Dátum vzniku 22 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMPULSTERMA
Bajzova 14
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 371 €
Zisk 1 394 €
Aktíva 128 071 €
Vlastný kapitál 7 424 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905211230, +421948611210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 103,073
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 103,073
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,447
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,988
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,918
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,038
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 126,061
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,818
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 785
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,394
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,243
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 112,073
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,870
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 182
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,688
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,371
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,903
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 22,468
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 31,927
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,876
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,385
C. Služby (účtová skupina 51) 2,794
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,658
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 334
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,031
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 849
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,444
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,316
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 91
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,354
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,394
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322405 DIČ: 2020326187 IČ DPH: SK2020326187
 • Sídlo: IMPULSTERMA, Bajzova 14, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29 08.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Novák 6 639 € (100%) Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Hlavná 143 Nová dedinka 900 29
   07.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Novák Narcisová 42 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Narcisova 42 Bratislava 821 01
   14.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Narcisová 42 Bratislava 821 01
   13.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Novák Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Novák Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Narcisova 42 Bratislava 821 01
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   06.04.1995Nové sidlo:
   Bajzova 14 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   nákup a predaj meracej, regulačnej a zabezpečovacej techniky
   servis /oprava a údržba/ elektrických zariadení pomocných, silových a oznamovacích v zmysle osvedčenia
   nákup a predaj strojárskych výrobkov, /na tovar, na ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   05.04.1995Zrušené sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   import a export kancelárskej a výpočtovej techniky
   meracia a reguláčná technika
   servis výpočtovej techniky
   projektovanie technologických celkov
   predaj a servis strojárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   IMPULSTERMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   import a export kancelárskej a výpočtovej techniky
   meracia a reguláčná technika
   servis výpočtovej techniky
   projektovanie technologických celkov
   predaj a servis strojárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Novák Krčméryho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia