Vytvoriť faktúru

SPEKTRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPEKTRA
Stav Zrušená
IČO 17322529
DIČ 2020328013
IČ DPH SK2020328013
Dátum vzniku 17 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPEKTRA
Podunajská 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 178 252 €
Zisk -2 841 €
Aktíva 73 146 €
Vlastný kapitál -57 171 €
Kontaktné informácie
Email spektra@spektra.sk
Webová stránka http://www.spektra.sk
Phone(s) +421245523335
Fax(es) 0245523335
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,992
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 345
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 345
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 345
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,487
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,040
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 467
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 573
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,446
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,446
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,446
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,001
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,712
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 289
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 160
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 160
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,992
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,694
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -84,157
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -84,157
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,841
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,686
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,749
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,749
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 75,358
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,558
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,558
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,992
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,798
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,010
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,017
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,017
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 31,562
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 177,391
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 178,252
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 87,177
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 90,214
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 861
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,329
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 61,194
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,200
D. Služby (účtová skupina 51) 34,056
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 63,316
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,265
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,644
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,407
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 367
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,042
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,042
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 154
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,923
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,941
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,805
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,990
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,990
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,815
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,804
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,881
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,841
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
 • IČO:17322529 DIČ: 2020328013 IČ DPH: SK2020328013
 • Sídlo: SPEKTRA, Podunajská 25, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SPEKTRA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   24.07.2009Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   17.10.1991Nové obchodné meno:
   SPEKTRA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným