Vytvoriť faktúru

ISTERCONT, námorná doprava a medzinárodné zasielateľstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTERCONT, námorná doprava a medzinárodné zasielateľstvo
IČO 17322600
DIČ 2020878871
Dátum vzniku 18 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTERCONT, námorná doprava a medzinárodné zasielateľstvo
Prístavná 10
82109
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322600 DIČ: 2020878871
 • Sídlo: ISTERCONT, námorná doprava a medzinárodné zasielateľstvo, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Pixa Trnavská 23 Bratislava 07.08.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Pixa 13 280 € (100%) Trnavská 23 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Pixa Trnavská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Pixa Trnavská 23 Bratislava
   06.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Pixa Trnavská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pixa Trnavská 23 Bratislava
   25.05.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie prepravy vecí /zásielok/ a súvisiacich služieb všetkými druhmi dopravných prostriedkov
   16.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Pixa Trnavská 23 Bratislava
   15.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov, obstarávanie činností s tým súvisiacich najmä zasielanie vecí, vykonávanie kuriérnej služby, atď. ak miesto odoslania, alebo miesto určenia príp. obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   poskytovanie služieb v zahraničí a zahraničným právnickým osobám na území ČSFR formou zabezpečovanie lodného priestoru, sprostredkovania nájmu lodí a lodného priestoru
   poskytovanie služieb zahraničným námorným lodiarstvam, dopravným spoločnostiam a zasielateľom na základe zmlúv o obchodnom zastúpení, resp. zmlúv o sprostredkovaní
   vývoz a dovoz tovaru s výnimkou tovaru k dovozu a vývozu ktorého sa podľa platnej právnej úpravy vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. právnické osoby v styku so zahraničnými právnickými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu tovaru uvedeného v bode d/
   poskytovanie služieb zahraničným právnickým osobám na území ČSFR formou poskytovania konsignačných skladov, sprostredkovateľskej činnosti na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet zahraničných právnických osôb v oblasti dovozu a vývozu tovaru uvedeného v bode d/
   poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a poskytovanie služieb v zahraničí, prijímanie služieb od zahraničných osôb nevyhnutných k výkonu zahranično-obchodnej činnosti
   h/ najímanie a obstarávanie nájmu lodí a lodného priestoru
   ch/obchodná činnosť vo forme veľkoobchodu a maloobchodu s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov pri ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   i/ kúpa, predaj, nájom, sprostredkovanie kúpy predaja a nájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí a to vo forme leasingu
   j/ zabezpečovanie a realizovanie koordinačnej konzultačnej, expertíznej, poradenskej a informačnej činnosti v celom rozsahu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.09.1991Nové obchodné meno:
   ISTERCONT, spol. s r.o. námorná doprava a medzinárodné zasielateľstvo
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov, obstarávanie činností s tým súvisiacich najmä zasielanie vecí, vykonávanie kuriérnej služby, atď. ak miesto odoslania, alebo miesto určenia príp. obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   poskytovanie služieb v zahraničí a zahraničným právnickým osobám na území ČSFR formou zabezpečovanie lodného priestoru, sprostredkovania nájmu lodí a lodného priestoru
   poskytovanie služieb zahraničným námorným lodiarstvam, dopravným spoločnostiam a zasielateľom na základe zmlúv o obchodnom zastúpení, resp. zmlúv o sprostredkovaní
   vývoz a dovoz tovaru s výnimkou tovaru k dovozu a vývozu ktorého sa podľa platnej právnej úpravy vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. právnické osoby v styku so zahraničnými právnickými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu tovaru uvedeného v bode d/
   poskytovanie služieb zahraničným právnickým osobám na území ČSFR formou poskytovania konsignačných skladov, sprostredkovateľskej činnosti na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom organizácie na účet zahraničných právnických osôb v oblasti dovozu a vývozu tovaru uvedeného v bode d/
   poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a poskytovanie služieb v zahraničí, prijímanie služieb od zahraničných osôb nevyhnutných k výkonu zahranično-obchodnej činnosti
   h/ najímanie a obstarávanie nájmu lodí a lodného priestoru
   ch/obchodná činnosť vo forme veľkoobchodu a maloobchodu s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov pri ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   i/ kúpa, predaj, nájom, sprostredkovanie kúpy predaja a nájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí a to vo forme leasingu
   j/ zabezpečovanie a realizovanie koordinačnej konzultačnej, expertíznej, poradenskej a informačnej činnosti v celom rozsahu činnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Pixa Trnavská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia