Vytvoriť faktúru

TERRATECHNIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERRATECHNIK
IČO 17322626
DIČ 2020290943
IČ DPH SK2020290943
Dátum vzniku 03 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERRATECHNIK
Radlinského 11
81000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 067 666 €
Zisk -33 764 €
Aktíva 1 881 634 €
Vlastný kapitál 769 007 €
Kontaktné informácie
Email aran@aran.sk
Phone(s) 0244630474, 0252931304
Mobile phone(s) +421903431734, +421911026414
Fax(es) 0252931304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,255,172
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 534,849
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 534,849
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 302,897
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 223,102
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 8,850
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 709,090
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,475
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,475
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 478,345
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 477,392
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 477,392
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 953
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 229,270
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,828
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 225,442
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,233
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,233
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,255,172
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 755,170
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 53,168
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 705
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 705
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 728,289
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 891,239
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -162,950
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,764
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 500,002
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,127
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,127
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 491,709
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 198,613
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,613
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 223,086
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,469
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,554
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,355
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,632
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,166
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,062,795
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,067,666
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,673
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,037,123
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 375
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,495
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,097,218
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 18,085
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 242,682
D. Služby (účtová skupina 51) 442,340
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 254,168
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 186,785
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,595
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,788
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,731
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 99,238
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 99,238
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,974
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,552
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 359,689
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,334
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 608
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 608
O. Kurzové straty (563) -22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 748
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,331
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -30,883
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,764
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322626 DIČ: 2020290943 IČ DPH: SK2020290943
 • Sídlo: TERRATECHNIK, Radlinského 11, 81000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava 811 07 16.04.1998
  Roland Spál Mlynarovičova 19/1589 Bratislava 851 03 08.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Spál 4 050 € (59.8%) Fazuľova 2 Bratislava 811 07
  Roland Spál 1 361 € (20.1%) Mlynarovičova 19/1589 Bratislava 851 03
  Ing. Oktávia Spálová 1 361 € (20.1%) Fazuľová 2/2866 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.11.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roland Spál Mlynarovičova 19/1589 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 08.10.2014
   05.11.2014Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Spál Fazuľová 2/2866 Bratislava
   Ing. Oktávia Spálová Fazuľová 2/2866 Bratislava 811 07
   Roland Spál Mlynarovičova 19/1589 Bratislava 851 03
   13.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kusý , CSc Iljušinová 4 Bratislava
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava
   01.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kusý , CSc Iljušinová 4 Bratislava
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava
   30.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kusý , CSc Iljušinová 4 Bratislava
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kusý , CSc Iljušinová 4 Bratislava
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kusý , CSc Iljušinová 4 Bratislava
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava
   16.04.1998Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 810 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava 811 07
   15.04.1998Zrušené sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava 842 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Kusý , CSc.
   18.02.1993Nové sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava 842 26
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kusý , CSc Iljušinová 4 Bratislava
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Kusý , CSc.
   17.02.1993Zrušené sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/Výstavba podzemných vedení neprielezných a prielezných prierezov (vodovody, plyvovody, kanalizácia, káble silové, el. osvetlenia a telekomunikačné) včítane domových prípojok z betónových, oceľových, kameninových, azbestocementových aj plastových rúr.
   2/Rekonštrukcie podzemhých vedení v pôvodnej trase metódou komplexnej výmenzy starého potrubia bez narušenia nadložia (Relining).
   3/Zriaďovanie vystrojovaných odvodňovacích vrtov na stabilizáciu zosuvných území, zachytenie zdravotne závadných vôd presakujúcich cez skládky odpadu a pod. Všetky tieto práce budú realizované komplexne, včítane pomocných šachiet, rozrušovania a súprav spevnených plôch povrchu.
   4/Realizácia hydrogeologických a inžiniersko-geologických prieskumov, návrh a budovanie exploatačných a pozorovacích studní, čerpacie skúšky, sanácie znečistenia zvodnelého prostredia a zisťovanie kvality podzemných a povrchových vôd.
   5/Úpravy tokov, bystrín a realizácia hydrotechnických stavieb.
   6/Expertízna, inžinierska, poradenská, kooperačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti podľa § 4 ods. 1 až 5 tejto zmluvy, včítane navrhovania, posudzovania a projektovania týchto konštrukcií, kontroly, meraní, skúšok a geotechnického prieskumu.
   7/Obchodná činnosť, nákup a predaj potravinárskeho, priemyselného a textilného tovaru, export-import v tejto oblasti.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Binder Radvanská 18 Bratislava
   Doc. Ing. František Klepsatel , CSc Trnavská 113 Bernolákovo
   Ing. Pavol Kusý , CSc Iljušinová 4 Bratislava
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   TERRATECHNIK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/Výstavba podzemných vedení neprielezných a prielezných prierezov (vodovody, plyvovody, kanalizácia, káble silové, el. osvetlenia a telekomunikačné) včítane domových prípojok z betónových, oceľových, kameninových, azbestocementových aj plastových rúr.
   2/Rekonštrukcie podzemhých vedení v pôvodnej trase metódou komplexnej výmenzy starého potrubia bez narušenia nadložia (Relining).
   3/Zriaďovanie vystrojovaných odvodňovacích vrtov na stabilizáciu zosuvných území, zachytenie zdravotne závadných vôd presakujúcich cez skládky odpadu a pod. Všetky tieto práce budú realizované komplexne, včítane pomocných šachiet, rozrušovania a súprav spevnených plôch povrchu.
   4/Realizácia hydrogeologických a inžiniersko-geologických prieskumov, návrh a budovanie exploatačných a pozorovacích studní, čerpacie skúšky, sanácie znečistenia zvodnelého prostredia a zisťovanie kvality podzemných a povrchových vôd.
   5/Úpravy tokov, bystrín a realizácia hydrotechnických stavieb.
   6/Expertízna, inžinierska, poradenská, kooperačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti podľa § 4 ods. 1 až 5 tejto zmluvy, včítane navrhovania, posudzovania a projektovania týchto konštrukcií, kontroly, meraní, skúšok a geotechnického prieskumu.
   7/Obchodná činnosť, nákup a predaj potravinárskeho, priemyselného a textilného tovaru, export-import v tejto oblasti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Binder Radvanská 18 Bratislava
   Doc. Ing. František Klepsatel , CSc Trnavská 113 Bernolákovo
   Ing. Pavol Kusý , CSc Iljušinová 4 Bratislava
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava
   Ing. Pavol Spál Fazuľova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia