Vytvoriť faktúru

MATCHBALL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MATCHBALL
IČO 17322669
DIČ 2020351124
IČ DPH SK2020351124
Dátum vzniku 15 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATCHBALL
Lazaretská 31
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 92 728 €
Zisk -2 890 €
Aktíva 597 118 €
Vlastný kapitál 540 245 €
Kontaktné informácie
Email matchball@mail.t-com.sk
Webová stránka http://web.stonline.sk/matchball/
Phone(s) +421263837527
Mobile phone(s) +421903406327, +421903406315
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 565,777
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 565,777
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,718
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,024
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 425
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,601
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 574,495
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 537,355
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 507,869
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 507,869
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,979
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,037
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,360
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,890
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,140
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,904
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,771
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,345
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,366
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,090
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,970
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 465
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 92,728
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,271
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 68,290
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,167
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 94,431
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9,161
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,841
C. Služby (účtová skupina 51) 13,829
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 46,373
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,864
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,457
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,906
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,703
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,730
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 228
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 228
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -227
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,930
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,890
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2015