Vytvoriť faktúru

SIKARD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIKARD
IČO 17322961
DIČ 2020325065
IČ DPH SK2020325065
Dátum vzniku 10 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIKARD
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 387 €
Zisk 2 276 €
Aktíva 41 944 €
Vlastný kapitál -57 647 €
Kontaktné informácie
Email sikard@sikard.sk
Phone(s) 0243294663, 0243420627, 0243634317, 0903767066
Mobile phone(s) 0911797929, 0903767066
Fax(es) 0243420627
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,586
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,586
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,291
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,208
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,636
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,697
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -125
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50,794
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,371
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,565
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -66,852
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,276
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 106,165
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 648
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 105,517
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,115
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,658
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,307
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 83,437
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 73,387
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 72,597
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 67,113
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,906
C. Služby (účtová skupina 51) 48,267
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,008
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,233
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,596
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,274
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,424
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,038
M. Nákladové úroky (562) 836
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,202
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,038
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,236
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,276
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322961 DIČ: 2020325065 IČ DPH: SK2020325065
 • Sídlo: SIKARD, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01 29.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Marína Matulová 5 844 € (88%) Višňová 7175/7A Bratislava 831 01
  PhDr. Etela Spišková 796 € (12%) Hlavná 2569/39 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Akad. arch. Fedor Spiška Hlavná 2569/39 Bratislava
   14.10.2010Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie tlačovín a publikácií
   Noví spoločníci:
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 2569/39 Bratislava
   Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01
   Akad. arch. Fedor Spiška Hlavná 2569/39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marína Matulová Višňová 7175/7A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   13.10.2010Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   21.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   20.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   09.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   PhDr. Etela Spišková Hlavná 39 Bratislava
   08.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   10.10.1996Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   09.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   29.11.1995Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Ing. arch Marína Matulová Révova 1 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   28.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Akad.arch. Fedor Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová - zástupca riaditeľa Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   01.06.1993Nové obchodné meno:
   SIKARD spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   urbanistické, interierové, grafické a dizajnérske práce
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenské služby v oblasti investičnej a inžinierskej činnosti
   výstavníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Zuzana Fatulová - zástupca riaditeľa Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška - riaditeľ Hlavná 39 Bratislava
   31.05.1993Zrušené obchodné meno:
   SIKARD-OK spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom činnosti spoločnosti budú práce v oblasti:
   bytovej, občianskej a účelovej výstavby
   urbanistickej
   interiérovej
   dezignerskej
   inžinierskej
   sprostredkovateľskej
   poradenskej
   obchodnej /VO, ZO/
   výstavníckej
   grafickej a iné
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1991Nové obchodné meno:
   SIKARD-OK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 820 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predmetom činnosti spoločnosti budú práce v oblasti:
   bytovej, občianskej a účelovej výstavby
   urbanistickej
   interiérovej
   dezignerskej
   inžinierskej
   sprostredkovateľskej
   poradenskej
   obchodnej /VO, ZO/
   výstavníckej
   grafickej a iné
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Zuzana Fatulová Zúbekova 21 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Hojsík Sibírska 21 Bratislava
   Akad.arch. Fedor Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Ing.arch. Ivan Spiška Hlavná 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia