Vytvoriť faktúru

FIMM Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIMM Consult
IČO 17322987
DIČ 2020299699
IČ DPH SK2020299699
Dátum vzniku 06 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIMM Consult
Zadunajská cesta 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 219 €
Zisk -26 247 €
Vlastný kapitál 120 476 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263452278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,957
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -747
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -747
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -747
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,702
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,211
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,211
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,211
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,491
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,698
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 793
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,957
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,362
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,582
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,173
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,591
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,247
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,019
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,809
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,809
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,210
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,140
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,140
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,787
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 138
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) -189
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 300
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,219
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,219
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,957
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,100
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,854
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,308
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,098
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,033
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,975
D. Služby (účtová skupina 51) 21,517
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,645
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,630
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,741
4. Sociálne náklady (527, 528) 274
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 183
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 718
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 718
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,928
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,099
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,879
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,468
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 369
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 368
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,247
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
  • IČO:17322987 DIČ: 2020299699 IČ DPH: SK2020299699
  • Sídlo: FIMM Consult, Zadunajská cesta 8, 85101, Bratislava
  • Dátum vzniku: 06 Septembra 1991
  • Štatutári:
    Osoba Funkcia Adresa Dátum
    Janka Biermanová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10 04.09.2012
  • Spoločníci:
    Osoba Funkcia Podiel Adresa
    Ing. Karol Biermann 3 319 € (50%) Bratislava 831 01
    Janka Biermannová 3 319 € (50%) Bratislava-Rusovce 851 10
    • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
      04.09.2012Nové sidlo:
      Zadunajská cesta 8 Bratislava 851 01
      Noví spoločníci:
      Janka Biermannová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10
      Nový štatutárny orgán:
      Janka Biermanová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10
      03.09.2012Zrušené sidlo:
      Ventúrska 18 Bratislava
      Zrušeny spoločníci:
      Janka Biermannová Líščie Nivy 12 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Janka Biermanová Líščie Nivy 12 Bratislava
      10.03.1999Noví spoločníci:
      Ing. Karol Biermann Pekná vyhliadka 11550/1 Bratislava 831 01
      Janka Biermannová Líščie Nivy 12 Bratislava
      09.03.1999Zrušeny spoločníci:
      Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
      Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
      18.12.1995Nový štatutárny orgán:
      Janka Biermanová Líščie Nivy 12 Bratislava
      17.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Beáta Futáková J. Smreka 22 Bratislava
      21.07.1994Noví spoločníci:
      Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      konateľ
      20.07.1994Zrušeny spoločníci:
      THEMA, s.r.o. Osadná 8 Bratislava
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      JUDr. Marián Valko Wolkrova 7 Bratislava
      10.11.1993Noví spoločníci:
      THEMA, s.r.o. Osadná 8 Bratislava
      Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
      09.11.1993Zrušeny spoločníci:
      Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
      09.04.1993Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      Ing. Beáta Futáková J. Smreka 22 Bratislava
      JUDr. Marián Valko Wolkrova 7 Bratislava
      08.04.1993Zrušeny spoločníci:
      Firma Wippel Investion GmbH. Baden Rakúsko
      Zrušeny štatutárny orgán:
      konatelia
      06.09.1991Nové obchodné meno:
      FIMM Consult, spol. s r.o.
      Nové sidlo:
      Ventúrska 18 Bratislava
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      poradenská činnosť pre tuzemské a zahraničné spoločnosti
      poradenská činnosť pri výkone zahraničnoobchodnej činnosti
      nákup, predaj, opravy a spravovanie nehnuteľností
      sprostredkovanie obchodných kontaktov v tuzemsku i v zahraničí
      zastupovanie fyzických i právnických osôb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti
      vykonávanie leasingových operácii a iných finančných operácii
      nákup a predaj tovarov všetkého druhu
      Noví spoločníci:
      Firma Wippel Investion GmbH. Baden Rakúsko
      Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia