Vytvoriť faktúru

FIMM Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIMM Consult
IČO 17322987
DIČ 2020299699
IČ DPH SK2020299699
Dátum vzniku 06 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIMM Consult
Zadunajská cesta 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 219 €
Zisk -26 247 €
Vlastný kapitál 120 476 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263452278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,957
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -747
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -747
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -747
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,702
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,211
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,211
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,211
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,491
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,698
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 793
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,957
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,362
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,582
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,173
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,591
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,247
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,019
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,809
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,809
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,210
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,140
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,140
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,787
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 138
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) -189
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 300
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,219
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,219
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,957
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,100
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,854
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,308
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,098
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,033
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,975
D. Služby (účtová skupina 51) 21,517
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,645
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,630
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,741
4. Sociálne náklady (527, 528) 274
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 183
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 718
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 718
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,928
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,099
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,879
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,468
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 369
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 368
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,247
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17322987 DIČ: 2020299699 IČ DPH: SK2020299699
 • Sídlo: FIMM Consult, Zadunajská cesta 8, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Janka Biermanová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10 04.09.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karol Biermann 3 319 € (50%) Bratislava 831 01
  Janka Biermannová 3 319 € (50%) Bratislava-Rusovce 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.09.2012Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 8 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Janka Biermannová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Keltská 39 Bratislava-Rusovce 851 10
   03.09.2012Zrušené sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Janka Biermannová Líščie Nivy 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Líščie Nivy 12 Bratislava
   10.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Pekná vyhliadka 11550/1 Bratislava 831 01
   Janka Biermannová Líščie Nivy 12 Bratislava
   09.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   18.12.1995Nový štatutárny orgán:
   Janka Biermanová Líščie Nivy 12 Bratislava
   17.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beáta Futáková J. Smreka 22 Bratislava
   21.07.1994Noví spoločníci:
   Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.07.1994Zrušeny spoločníci:
   THEMA, s.r.o. Osadná 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Marián Valko Wolkrova 7 Bratislava
   10.11.1993Noví spoločníci:
   THEMA, s.r.o. Osadná 8 Bratislava
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   09.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   09.04.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beáta Futáková J. Smreka 22 Bratislava
   JUDr. Marián Valko Wolkrova 7 Bratislava
   08.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Firma Wippel Investion GmbH. Baden Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.09.1991Nové obchodné meno:
   FIMM Consult, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre tuzemské a zahraničné spoločnosti
   poradenská činnosť pri výkone zahraničnoobchodnej činnosti
   nákup, predaj, opravy a spravovanie nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodných kontaktov v tuzemsku i v zahraničí
   zastupovanie fyzických i právnických osôb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti
   vykonávanie leasingových operácii a iných finančných operácii
   nákup a predaj tovarov všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Firma Wippel Investion GmbH. Baden Rakúsko
   Mag. Friedrich Neubauer Fahrafeld 2564 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia