Vytvoriť faktúru

MEDACL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDACL
IČO 17323045
DIČ 2020318564
IČ DPH SK2020318564
Dátum vzniku 07 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDACL
Zátišie 23
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 900 889 €
Zisk -74 787 €
Aktíva 486 332 €
Vlastný kapitál -30 019 €
Kontaktné informácie
Email medacl@medacl.sk
Webová stránka http://www.medacl.sk
Phone(s) +421244458028
Fax(es) 0244458026
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 510,745
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 103,425
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 103,425
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 102,064
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 647
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 714
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 405,049
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,610
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,610
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 384,942
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 278,127
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,127
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 105,761
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,054
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,497
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,348
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,149
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,271
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,271
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 510,745
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,088
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 138,894
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,355
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196,425
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -233,780
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -74,787
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,657
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,466
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,466
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 338,755
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 301,761
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301,761
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,705
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,831
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,538
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,920
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,902
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,902
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 116,534
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 891,139
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 900,889
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 891,139
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,750
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 962,899
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 383,444
D. Služby (účtová skupina 51) 355,108
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 208,865
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 153,908
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,507
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,450
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,700
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,163
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,163
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,619
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -62,010
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,587
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,898
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,834
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,834
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,062
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,897
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,907
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -74,787
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323045 DIČ: 2020318564 IČ DPH: SK2020318564
 • Sídlo: MEDACL, Zátišie 23, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04 07.10.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Angst 6 672 € (100%) Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2010Nové sidlo:
   Zátišie 23 Bratislava 831 03
   15.12.2010Zrušené sidlo:
   Hattalova 6 Bratislava 831 03
   17.08.2009Zrušeny spoločníci:
   HORNEX, a.s. Agátová 1 Bratislava 841 01
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Hornáček - konateľ Javorinská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Daniel Kucej - konateľ Kľukatá 58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Milan Siklenka - konateľ Znievska 26 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 11.05.2006
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04
   HORNEX, a.s. Agátová 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Za sokolovňou 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 07.10.1991
   Oto Hornáček - konateľ Javorinská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Daniel Kucej - konateľ Kľukatá 58 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 11.05.2006
   Milan Siklenka - konateľ Znievska 26 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 11.05.2006
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.10.1991
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   04.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   03.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   17.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   16.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   04.08.2000Nové predmety činnosti:
   vodoinštalatérstvo
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   13.07.1998Nové sidlo:
   Hattalova 6 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Haydnova 19 Bratislava
   12.07.1998Zrušené sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   08.10.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
   dodávka a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
   dodávka a montáž oceľových konštrukcií
   28.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   27.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Iveta Lešická L. Svobodu 5 Piešťany
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Brigita Popovičová Röntgenová 14 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   05.09.1994Nové sidlo:
   Nevädzová 5 Bratislava 821 01
   04.09.1994Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava
   12.01.1994Nové predmety činnosti:
   montáž, zriaďovanie, oprava a údržba motorových vozidiel, vrátane opráv karosérií
   prevádzkovanie umyvárne automobilov
   30.03.1993Nové predmety činnosti:
   inžiniering v strojárstve a stavebníctve
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Brigita Popovičová Röntgenová 14 Bratislava
   Milan Siklenka Znievska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Angst Za Sokolovňou 5 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   29.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. zabezpečovanie inžinieringu, projektovania prieskumu trhu a poradenské služby v oblasti vybavenia zdravotníckych stavieb technologickým zariadením
   2. zabezpečovanie projektovania a dodávok merania a regulácie
   3. zabezpečovanie projektovania, dodávok a montáží vzduchotechnických zariadení
   4. zabezpečovanie výroby a spracovania strojárskych výrobkov z kovového a nekovového materiálu
   5. zabezpečovanie nákupu a predaja zdravotníckej techniky a iného priemyselného tovaru /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   6. zabezpečovanie organizovania výroby a predaja obchodného tovaru /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   7. zabezpečovanie, vykonávanie, sprostredkovanie domácej a zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   8. zahranično-obchodná činnosť v oblastiach pod bodmi 1 až 7
   9. kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   10.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenskej činnosti a technického servisu - prevádzkovanie konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem - tlače obchodno-technickej dokumentácie
   11.dovoz vecí podľa prílohy č. 1
   12.vývoz vecí podľa prílohy č. 2
   13.sprostredkovateľská služba vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu podľa príloh č. 1 a 2
   14.sprostredkovanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a s tým súvisiace činnosti a to aj v prípade, že jedno alebo obe miesta sú mimo územia ČSFR
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Angst Svätoplukova 27 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Brigita Kubrická Fedinova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Žukovova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   MEDACL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. zabezpečovanie inžinieringu, projektovania prieskumu trhu a poradenské služby v oblasti vybavenia zdravotníckych stavieb technologickým zariadením
   2. zabezpečovanie projektovania a dodávok merania a regulácie
   3. zabezpečovanie projektovania, dodávok a montáží vzduchotechnických zariadení
   4. zabezpečovanie výroby a spracovania strojárskych výrobkov z kovového a nekovového materiálu
   5. zabezpečovanie nákupu a predaja zdravotníckej techniky a iného priemyselného tovaru /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   6. zabezpečovanie organizovania výroby a predaja obchodného tovaru /okrem tovaru, na ktorý treba osobitné povolenie/
   7. zabezpečovanie, vykonávanie, sprostredkovanie domácej a zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   8. zahranično-obchodná činnosť v oblastiach pod bodmi 1 až 7
   9. kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   10.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou: - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti - technicko-poradenskej činnosti a technického servisu - prevádzkovanie konsignačných skladov - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem - tlače obchodno-technickej dokumentácie
   11.dovoz vecí podľa prílohy č. 1
   12.vývoz vecí podľa prílohy č. 2
   13.sprostredkovateľská služba vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu podľa príloh č. 1 a 2
   14.sprostredkovanie prepravy vecí všetkými druhmi dopravných prostriedkov a s tým súvisiace činnosti a to aj v prípade, že jedno alebo obe miesta sú mimo územia ČSFR
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Angst Svätoplukova 27 Bratislava
   Ing. Jaroslav Čierny Baumanova 3 Bratislava
   Ing. Peter Dvorský Pavlovská 1 Bratislava
   Brigita Kubrická Fedinova 12 Bratislava
   Iveta Lešická L. Svobodu 5 Piešťany
   Ing. Ivan Mička Šafárikova 3 Trnava
   Ing. Otto Morávek Vančurova 12 Bratislava
   Milan Siklenka Žukovova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia