Vytvoriť faktúru

MOSS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOSS
IČO 17323142
DIČ 2020318630
IČ DPH SK2020318630
Dátum vzniku 17 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSS
Trenčianska 55
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 260 893 €
Zisk 12 572 €
Aktíva 83 526 €
Vlastný kapitál 3 019 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258243287
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,753
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 14,230
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 75,109
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,102
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,312
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 100,753
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,591
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 338
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,958
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,572
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 85,162
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,237
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 67,925
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,778
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,346
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,037
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,764
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 260,893
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 260,893
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 244,510
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,934
C. Služby (účtová skupina 51) 211,628
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,806
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 142
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,383
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,331
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 226
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 225
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -225
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,158
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,586
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,572
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323142 DIČ: 2020318630 IČ DPH: SK2020318630
 • Sídlo: MOSS, Trenčianska 55, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava 29.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Sák 6 639 € (100%) Bukovčana 22 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2012Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   01.04.2007Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   31.03.2007Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   30.07.2004Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   29.07.2004Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 824 80
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   12.10.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   11.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   MUDr. Ondrej Szák Herlianska 16 Bratislava
   29.07.1993Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 824 80
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, Staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby/
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, stavebnej výroby, stavebných a montážnych prác
   poradenská služba v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   28.07.1993Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej výroby, stavebných a montážnych prác
   stavebné a montážne práce
   maloobchodný predaj a budovanie obchodnej siete
   zahraničnoobchodná činnosť v rámci celého predmetu podnikania
   výrobná činnosť
   obchodná činnosť export a import tovarov všetkého druhu
   poradenská služba v oblasti obchodu
   sprostredkovacie služby v obchode
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.09.1991Nové obchodné meno:
   MOSS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej výroby, stavebných a montážnych prác
   stavebné a montážne práce
   maloobchodný predaj a budovanie obchodnej siete
   zahraničnoobchodná činnosť v rámci celého predmetu podnikania
   výrobná činnosť
   obchodná činnosť export a import tovarov všetkého druhu
   poradenská služba v oblasti obchodu
   sprostredkovacie služby v obchode
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sák Bukovčana 22 Bratislava
   MUDr. Ondrej Szák Herlianska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia