Vytvoriť faktúru

MEEPS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEEPS
IČO 17323223
DIČ 2020328024
IČ DPH SK2020328024
Dátum vzniku 03 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEEPS
Daxnerovo nám. 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 245 296 €
Zisk 5 220 €
Aktíva 134 700 €
Vlastný kapitál 90 949 €
Kontaktné informácie
Email meeps@netax.sk
Phone(s) 0243712205
Mobile phone(s) +421903430222, 0903430222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 128,040
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,093
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,093
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,093
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 115,916
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,326
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,326
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,930
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,302
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,302
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -372
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,660
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49,300
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 360
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 31
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 31
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,170
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 83,647
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,647
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,220
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,244
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 566
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 566
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,678
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,058
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,058
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,907
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,154
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,559
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 626
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 244,396
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 245,296
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 244,395
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 901
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 238,388
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 175,368
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,109
D. Služby (účtová skupina 51) 10,689
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 41,697
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,711
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,808
4. Sociálne náklady (527, 528) 178
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,445
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,080
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,908
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,229
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 381
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 381
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -380
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,528
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,308
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,308
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323223 DIČ: 2020328024 IČ DPH: SK2020328024
 • Sídlo: MEEPS, Daxnerovo nám. 4, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07 16.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Melicher 6 639 € (100%) Tomanova 114 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2002Nové sidlo:
   Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.02.2002Zrušené sidlo:
   Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   16.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Melicher Tomanova 114 Bratislava 831 07
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava 821 04
   15.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Melicher - zástupca riaditeľa Tomanova 114 Bratislava
   Peter Ujlaky - riaditeľ Nerudova 77 Bratislava
   15.10.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s potravinárskym, priemyselným tovarom a stavebninami
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Melicher - zástupca riaditeľa Tomanova 114 Bratislava
   Peter Ujlaky - riaditeľ Nerudova 77 Bratislava
   14.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodno - sprostredkovateľské služby v oblasti potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru a stavebnín, - servis.
   Zahranično obchodná činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   MEEPS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Nerudova 77 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodno - sprostredkovateľské služby v oblasti potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru a stavebnín, - servis.
   Zahranično obchodná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Peter Ujlaky Nerudova 77 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia