Vytvoriť faktúru

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
IČO 17323266
DIČ 2020328035
IČ DPH SK2020328035
Dátum vzniku 23 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
Hrachová 34
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 530 454 €
Zisk 204 960 €
Aktíva 2 182 828 €
Vlastný kapitál 2 125 283 €
Kontaktné informácie
Email listaren@orbispictus.sk
Webová stránka http://www.orbispictus.sk
Phone(s) +421248252210
Fax(es) 0248252230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,434,943
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 288,230
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,878
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,878
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 283,352
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 264,506
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,419
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,427
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,139,447
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 381,045
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,021
3. Výrobky (123) - /194/ 379,024
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,859
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,803
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,803
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,056
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,737,543
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,565,163
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 172,380
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,266
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,266
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,434,943
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,325,786
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,113,523
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,113,523
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,157
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,565
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,312
12. Odložený daňový záväzok (481A) 253
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 94,592
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,342
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,342
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,903
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,683
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,471
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,165
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,487,093
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,530,454
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,485,551
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,543
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 38,575
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 214
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,571
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,261,644
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,185
D. Služby (účtová skupina 51) 898,606
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 299,722
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 220,019
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 73,446
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,257
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,091
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,658
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,658
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,382
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 268,810
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 594,092
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,773
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,773
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,758
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 265,052
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 60,092
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 60,092
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 204,960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323266 DIČ: 2020328035 IČ DPH: SK2020328035
 • Sídlo: ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, Hrachová 34, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Varga 201 Hokovce 23.12.1991
  Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42 26.10.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Madarás 3 253 € (49%) 188 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Igor Varga - VAMA 3 386 € (51%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2004Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce Vznik funkcie: 23.12.1991
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 26.10.2001
   21.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce
   29.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   28.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.2000Nové sidlo:
   Hrachová 34 Bratislava 821 05
   23.11.2000Zrušené sidlo:
   Hrachová 30 Bratislava 821 05
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Varga - VAMA Hrachova 30 Bratislava
   Ing. Stanislav Madarás 188 Dunajská Lužná 900 42
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Madarás Sibírska 12 Bratislava
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   07.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Madarás Sibírska 12 Bratislava
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   06.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   17.10.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Varga Hrachova 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Varga 201 Hokovce
   16.10.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   sprostredkovanie obchodov
   poskytovanie managerských a konzultačných služieb, vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Orbis Pictus, nakladatelství Salvátorská 8 Praha Česká republika
   Vama, Priemyselná 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1992Nové sidlo:
   Hrachová 30 Bratislava 821 05
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   sprostredkovanie obchodov
   poskytovanie managerských a konzultačných služieb, vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Orbis Pictus, nakladatelství Salvátorská 8 Praha Česká republika
   Vama, Priemyselná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia