Vytvoriť faktúru

HA-KL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HA-KL
IČO 17323525
DIČ 2020352488
IČ DPH SK2020352488
Dátum vzniku 19 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HA-KL
Vajnorská 6
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 679 234 €
Zisk 30 933 €
Aktíva 969 060 €
Vlastný kapitál 719 337 €
Kontaktné informácie
Email hakl@hakl.sk
Phone(s) 0245944469
Mobile phone(s) 0902488835, 0910923196, 0911717191
Fax(es) 0245944029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,002,627
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 357,100
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 357,100
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 272,513
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 77,031
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,556
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 644,812
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 542,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 444,980
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 97,129
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,713
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,485
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,485
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,228
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,990
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34,639
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,351
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 715
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 715
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,002,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 750,270
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 712,034
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 939,610
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -227,576
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,933
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,357
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,536
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,536
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 250,821
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,307
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,307
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 174,562
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,637
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,269
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,087
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 959
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 678,674
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 679,234
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 57,983
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 598,899
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,792
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 233
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 327
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 644,825
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,543
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 255,665
D. Služby (účtová skupina 51) 249,805
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 74,296
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,678
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,806
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,812
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,193
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 54,792
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 54,792
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,531
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,409
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,661
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 36
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 633
O. Kurzové straty (563) 213
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -596
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,813
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,933
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323525 DIČ: 2020352488 IČ DPH: SK2020352488
 • Sídlo: HA-KL, Vajnorská 6, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28 19.09.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Hakl 6 639 € (100%) Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 19.09.1991
   20.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   15.03.2002Nové sidlo:
   Vajnorská 6 Ivanka pri Dunaji 900 28
   14.03.2002Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 10 Bratislava 851 05
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Dušan Hakl Kalinčiakova 1847/12 Ivanka pri Dunaji 900 28
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   13.02.1997Nové sidlo:
   Topoľčianska 10 Bratislava 851 05
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   nám. Hraničiarov 13 Bratislava 851 03
   17.02.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, kompletáž elektrických prietokových ohrievačov vody
   predaj elektrických prietokových ohrievačov vody
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   16.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   obchodné služby v oblasti marketingu potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   dovoz do ČSFR a vývoz z ČSFR tovarov a služieb uvedených pod bodmi a/ a b/ v rozsahu oprávnení vzplývajúcich z platných právnych predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   HA-KL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Hraničiarov 13 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v oblasti potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   obchodné služby v oblasti marketingu potravinárskych, tabakových a priemyselných výrobkov
   dovoz do ČSFR a vývoz z ČSFR tovarov a služieb uvedených pod bodmi a/ a b/ v rozsahu oprávnení vzplývajúcich z platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Dušan Hakl Kvetná 6 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia