Vytvoriť faktúru

DELTA TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DELTA TRADING
IČO 17323568
DIČ 2020900057
IČ DPH SK2020900057
Dátum vzniku 23 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELTA TRADING
Hornádska 16
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 288 485 €
Zisk 1 307 €
Aktíva 142 173 €
Vlastný kapitál 105 918 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903700191
Mobile phone(s) 0903700191
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,119
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,119
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,119
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,263
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 186,544
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,367
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 192,382
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,225
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 98,579
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,307
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 85,157
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 64
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 85,093
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 65,613
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 288,485
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 281,554
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,243
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 688
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 285,992
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 274,030
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,768
C. Služby (účtová skupina 51) 3,806
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,184
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,007
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,493
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,193
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 226
M. Nákladové úroky (562) 143
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -226
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,267
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,307
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323568 DIČ: 2020900057 IČ DPH: SK2020900057
 • Sídlo: DELTA TRADING, Hornádska 16, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Septembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anna Šišková Hornádska 16 Bratislava 821 07 15.08.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anna Šišková 6 672 € (100%) Hornádska 16 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2008Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   08.12.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prieskum trhu
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   15.08.2006Nové sidlo:
   Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Anna Šišková Hornádska 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Šišková Hornádska 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.08.2006
   14.08.2006Zrušené sidlo:
   Líščie údolie 65 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   Mikuláš Kodítek Líščie údolie 65 Bratislava
   Ján Šiška Hornádska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   Mikuláš Kodítek Líščie údolie 65 Bratislava
   Ján Šiška Hornádska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   Mikuláš Kodítek Líščie údolie 65 Bratislava
   Ján Šiška Hornádska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buza
   27.11.1992Nové predmety činnosti:
   Činnosť organizačného a ekonomického poradcu v obl. obchodu
   Kúpa tovaru na účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Buza Štefánikova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Buza
   26.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz, vývoz a predaj vecí, všeobecná obchodná činnosť
   úprava a iné spracovanie predávaného tovaru
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom podnikaní
   kompletačné dovozy a vývozy a predaj výrobkov, zariadení a strojov, montážna, technická a servisná činnosť s tým spojená
   poskytovanie poradenstva v oblasti zahraničného a vnútorného obchodu a zastupovacia činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.09.1991Nové obchodné meno:
   DELTA TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie údolie 65 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz, vývoz a predaj vecí, všeobecná obchodná činnosť
   úprava a iné spracovanie predávaného tovaru
   účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom podnikaní
   kompletačné dovozy a vývozy a predaj výrobkov, zariadení a strojov, montážna, technická a servisná činnosť s tým spojená
   poskytovanie poradenstva v oblasti zahraničného a vnútorného obchodu a zastupovacia činnosť
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Kodítek Líščie údolie 65 Bratislava
   Ján Šiška Hornádska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia