Vytvoriť faktúru

T R A N S I A L - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno T R A N S I A L
IČO 17323681
DIČ 2021151572
IČ DPH SK2021151572
Dátum vzniku 23 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T R A N S I A L
Podunajská 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 650 €
Zisk 4 921 €
Aktíva 49 509 €
Vlastný kapitál 32 440 €
Kontaktné informácie
Email transial@t-zones.sk
Phone(s) 0245241690, 0911989233
Fax(es) 0245241690
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,983
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,785
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 315
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,253
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 44,983
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 39,393
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 27,169
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,921
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,590
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 155
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,435
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,652
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) -792
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,636
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 939
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,650
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 31,926
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 724
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,255
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,047
C. Služby (účtová skupina 51) 20,835
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 244
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,395
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,044
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 81
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,314
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,393
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,921
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016