Vytvoriť faktúru

MERU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERU
IČO 17323703
DIČ 2020319862
IČ DPH SK2020319862
Dátum vzniku 07 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERU
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 674 866 €
Zisk -2 675 €
Aktíva 186 211 €
Vlastný kapitál 66 697 €
Kontaktné informácie
Email info@meru.sk
Webová stránka http://meru.sk
Phone(s) +421255563429, +421255572371, +421255641842, +421255641843
Mobile phone(s) +421903257726
Fax(es) 0255572371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,848
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,848
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,848
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,274
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 104,556
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,921
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,074
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 197,122
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,021
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 51,393
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,675
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,101
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 134,422
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,931
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,238
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,691
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,562
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 674,866
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 599,086
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 75,780
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 674,039
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 442,406
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,071
C. Služby (účtová skupina 51) 79,088
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 127,555
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 616
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,616
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,687
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 827
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 142,301
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 11
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 633
N. Kurzové straty (563) 254
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 379
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -622
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 205
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,675
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323703 DIČ: 2020319862 IČ DPH: SK2020319862
 • Sídlo: MERU, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava 23.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Jarmila Ružová 1 992 € (30%) Medená 17 Bratislava
  Ing. Stanislav Ruža 1 992 € (30%) Bratislava 811 02
  Mgr. Lucia Heftyová 1 328 € (20%) Bratislava 811 02
  Ing. Juraj Ruža 1 328 € (20%) Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2015Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie športových zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Ruža Medená 17 Bratislava 811 02
   Mgr. Lucia Heftyová Medená 17 Bratislava 811 02
   Ing. Juraj Ruža Čalovská 2 Bratislava 821 05
   01.08.2008Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   31.07.2008Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   05.02.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava 811 02
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   23.11.1994Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Ružová Medená 17 Bratislava
   22.11.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   JUDr. Jarmila Ružová Fučíkova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   18.01.1994Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   17.01.1994Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   20.08.1993Nové predmety činnosti:
   marketing
   poradenstvo v obchode
   reklama a propagácia
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami a produktami, ovocím, zeleninou, vonnými kompozíciami, profilmi a oknami z PVC, náhradnými súčiastkami, strojno-technologickými zariadeniami na spracovanie plastických látok, baliacimi strojmi, automobilmi, poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami chemického a lesného priemyslu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   19.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   marketing, trading, sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   oblasti: potravinárskych výrobkov, aróm, prírodných extraktov, vonných kompozícií, profilov a okien z PVC, dovoz náhradných súčiastok pre automobily, strojno-technolo- gických zariadení na spracovanie plastických hmôt, baliacich strojov, osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárskych stro- jov, zariadení a produktov, textilných strojov, elektrotechnického materiálu, výrobkov chemického, lesného a potravinárského priemyslu, ovocia a zeleniny
   reklamné a propagačné služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   MERU, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketing, trading, sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   oblasti: potravinárskych výrobkov, aróm, prírodných extraktov, vonných kompozícií, profilov a okien z PVC, dovoz náhradných súčiastok pre automobily, strojno-technolo- gických zariadení na spracovanie plastických hmôt, baliacich strojov, osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárskych stro- jov, zariadení a produktov, textilných strojov, elektrotechnického materiálu, výrobkov chemického, lesného a potravinárského priemyslu, ovocia a zeleniny
   reklamné a propagačné služby
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Mesároš Tvarožkova 5 Bratislava
   JUDr. Jarmila Ružová Fučíkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia