Vytvoriť faktúru

MDM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MDM
IČO 17323754
DIČ 2020351047
IČ DPH SK2020351047
Dátum vzniku 07 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MDM
Humenského mám. 6
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 160 €
Zisk -2 080 €
Aktíva 146 €
Vlastný kapitál -504 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 277
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 277
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -613
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,172
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,080
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 890
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 890
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -70
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,160
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,160
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,220
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 999
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 284
C. Služby (účtová skupina 51) 937
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,060
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,060
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,120
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323754 DIČ: 2020351047 IČ DPH: SK2020351047
 • Sídlo: MDM, Humenského mám. 6, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava 25.04.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Drahotín Metke 6 639 € (100%) Humenského nám. 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   19.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Metke Kríkova 16 Bratislava
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   25.04.1994Nové obchodné meno:
   MDM, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, reklama
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   24.04.1994Zrušené obchodné meno:
   " MDM " spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodnovanie so všetkými druhmi tovaru, obzvlášť v oblasti zdravotníckej techniky, nástrojov, prístrojov, materiálov a zaria- dení, nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, marketing v uvedenej ob- lasti propagácia a reklamná činnosť, prevzatie obchodných zastupiteľstiev, /obchodná agentúra/, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činností za účelom podpo- rovania týchto činností tak, ako aj nadobudnutie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti
   činnosti budú vykonávané na základe obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti so zahraničím v zmysle zákona 42/1980 Zb. v znení neskorších predpisov FMZO ako aj vyhlášky č. 533/1990 a 27/1991 Zb.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1991Nové obchodné meno:
   " MDM " spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Humenského mám. 6 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodnovanie so všetkými druhmi tovaru, obzvlášť v oblasti zdravotníckej techniky, nástrojov, prístrojov, materiálov a zaria- dení, nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, marketing v uvedenej ob- lasti propagácia a reklamná činnosť, prevzatie obchodných zastupiteľstiev, /obchodná agentúra/, napojenie pomocných a vedľajších obchodných činností za účelom podpo- rovania týchto činností tak, ako aj nadobudnutie účastí na podnikaniach a prevzatie obchodného vedenia spoločnosti
   činnosti budú vykonávané na základe obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti so zahraničím v zmysle zákona 42/1980 Zb. v znení neskorších predpisov FMZO ako aj vyhlášky č. 533/1990 a 27/1991 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Metke Kríkova 16 Bratislava
   MUDr. Drahotín Metke Humenského nám. 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia