Vytvoriť faktúru

INTERKONTAKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERKONTAKT
IČO 17323843
DIČ 2020344843
IČ DPH SK2020344843
Dátum vzniku 18 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERKONTAKT
Mierová 129
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 297 115 €
Zisk 153 494 €
Aktíva 947 256 €
Vlastný kapitál 804 320 €
Kontaktné informácie
Email interkontakt@interkontakt.sk
Webová stránka http://www.interkontakt.sk
Phone(s) +421243291701, +421243410837, +421243410840, +421243410839, +421243410838, +421243410841, +421243634126, +421243634124, +421243634125
Mobile phone(s) +421903707288, +421948996699
Fax(es) 0243291701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 681,856
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 119,355
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 119,355
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,985
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,476
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,894
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 559,259
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 151,591
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 151,591
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 182,015
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 172,297
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,297
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,718
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 225,651
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 222,076
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,242
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,228
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 681,856
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 613,601
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 41,492
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 41,492
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,150
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,150
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 414,465
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 414,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,494
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,255
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,723
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,723
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,532
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,155
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,155
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,509
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,933
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,935
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,297,975
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,297,115
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 982,151
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 313,154
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,643
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,097,546
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 622,758
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,536
D. Služby (účtová skupina 51) 197,251
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 216,391
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,892
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,708
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,791
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,748
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,950
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,950
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,912
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 199,569
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 447,760
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 859
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 855
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 855
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,776
O. Kurzové straty (563) 1,254
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 522
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -917
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 198,652
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 45,158
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,158
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 153,494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323843 DIČ: 2020344843 IČ DPH: SK2020344843
 • Sídlo: INTERKONTAKT, Mierová 129, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava 841 03 01.06.2015
  Ing. Peter Gogol Bakošova 34 Bratislava 841 03 01.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Gogol 16 597 € (40%) Zhorínska 42 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2015Nové obchodné meno:
   INTERKONTAKT spol. s r.o.
   18.06.2015Zrušené obchodné meno:
   INTERKONTAKT spol. s.r.o.
   04.06.2015Nové obchodné meno:
   INTERKONTAKT spol. s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gogol Bakošova 34 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.06.2015
   Ing. Peter Gogol Bakošova 34 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.06.2015
   03.06.2015Zrušené obchodné meno:
   I N T E R K O N T A K T spol. s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gogol - riaditeľ Zhorínska 42 Bratislava Vznik funkcie: 18.10.1991
   22.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostanjevec Hany Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodno-ekonomický riaditeľ Hany Meličkovej 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.10.1991
   17.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gogol - riaditeľ Zhorínska 42 Bratislava Vznik funkcie: 18.10.1991
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodno-ekonomický riaditeľ Hany Meličkovej 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.10.1991
   16.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gogol - riaditeľ Zhorínska 42 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodno-ekonomický riaditeľ Dobšinského 32 Bratislava
   24.04.2009Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť licenčná a know-how
   brokerska činnosť - sprostredkovanie predaja a kúpy tovaru a cenných papierov na burze
   zahraničná obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   výroba, dodávka, montáž a servis strojov a priemyselných zariadení
   vykonávanie inžinierskych stavieb, včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   31.03.2009Nové predmety činnosti:
   výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
   výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   prenájom hnuteľných vecí
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
   opravy vyhradených tlakových zariadení
   opravy vyhradených plynových zariadení
   uskutočňovanie stavieb
   28.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Kostanjevec Hany Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   27.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Foltin Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Foltin Staré záhrady 3 Bratislava
   02.10.2001Nové sidlo:
   Mierová 129 Bratislava 821 05
   01.10.2001Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 21 Bratislava
   26.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. František Foltin Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Zhorínska 42 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Foltin Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol - riaditeľ Zhorínska 42 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodno-ekonomický riaditeľ Dobšinského 32 Bratislava
   25.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Foltín Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Hálová 17 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Foltín - riaditeľ
   Ing. Peter Gogol - zást. riaditeľa
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodný riaditeľ
   20.11.1992Noví spoločníci:
   Ing. František Foltín Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Hálová 17 Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Foltín Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Hálová 17 Bratislava
   Ing. Róbert Ivan Révová 4/a Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Robert Ivan - obchodný riaditeľ
   26.05.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Foltín - riaditeľ
   Ing. Peter Gogol - zást. riaditeľa
   Ing. Robert Ivan - obchodný riaditeľ
   Ing. Peter Kostanjevec - obchodný riaditeľ
   25.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.1992Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj vrátane sprostredkovania a leasingu
   informačná, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, strojárenstva a stavebníctva
   reklama a propagácia
   činnosť organizačno-ekonomického poradenstva
   prenájom nehnuteľností
   činnosť licenčná a know-how
   brokerska činnosť - sprostredkovanie predaja a kúpy tovaru a cenných papierov na burze
   zahraničná obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   výroba, dodávka, montáž a servis strojov a priemyselných zariadení
   vykonávanie inžinierskych stavieb, včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. František Foltín Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter Gogol Hálová 17 Bratislava
   Ing. Róbert Ivan Révová 4/a Bratislava
   Ing. Peter Kostanjevec Dobšinského 32 Bratislava
   12.03.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výroba vzduchotechnických prístrojov
   opravy prístrojov všetkého druhu
   veľkoobchod s rôznymi priemyselnými zariadeniami
   maloobchod s rôznymi priemyselnými zariadeniami
   vývoz a dovoz vecí technicko-nematerialnej povahy a managment
   v oblasti dát elektronickej spolupráce
   reklama, propaganda, reklamná činnosť, managment, trhové prieskumy
   technicko-vedecké poradenstvo a vedenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František FOLTÍN Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter GOGOL Hálová 17 Bratislava
   Ing. Róbert IVAN Révová 4/a Bratislava
   Ing. Peter KOSTANJEVEC Dobšinského 32 Bratislava
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   I N T E R K O N T A K T spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba vzduchotechnických prístrojov
   opravy prístrojov všetkého druhu
   veľkoobchod s rôznymi priemyselnými zariadeniami
   maloobchod s rôznymi priemyselnými zariadeniami
   vývoz a dovoz vecí technicko-nematerialnej povahy a managment
   v oblasti dát elektronickej spolupráce
   reklama, propaganda, reklamná činnosť, managment, trhové prieskumy
   technicko-vedecké poradenstvo a vedenie
   Noví spoločníci:
   Ing. František FOLTÍN Staré záhrady 3 Bratislava
   Ing. Peter GOGOL Hálová 17 Bratislava
   Ing. Róbert IVAN Révová 4/a Bratislava
   Ing. Peter KOSTANJEVEC Dobšinského 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia