Vytvoriť faktúru

PUDOS-PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PUDOS-PLUS
IČO 17323932
DIČ 2020294551
IČ DPH SK2020294551
Dátum vzniku 08 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PUDOS-PLUS
Račianske Mýto 1/A
83921
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 416 527 €
Zisk 13 585 €
Aktíva 204 792 €
Vlastný kapitál 19 548 €
Kontaktné informácie
Email pudosplus@stonline.sk
Phone(s) 0244455959, 0244633831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,052
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 435
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 435
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 435
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,081
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,272
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,195
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,195
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 5,050
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 27
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,809
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,740
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,069
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,536
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5,236
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,052
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,847
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,692
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,692
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,069
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,494
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,563
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,585
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,205
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,057
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48,981
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,981
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,367
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,128
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,802
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,221
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 410,471
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 416,527
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 410,471
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,056
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 392,320
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,168
D. Služby (účtová skupina 51) 146,770
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 217,824
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 159,608
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,837
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,379
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,244
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 144
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 144
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,129
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,207
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 251,533
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 487
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 487
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -476
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,731
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,146
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,146
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17323932 DIČ: 2020294551 IČ DPH: SK2020294551
 • Sídlo: PUDOS-PLUS, Račianske Mýto 1/A, 83921, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05 13.10.1992
  Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02 13.10.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Čižmár 3 320 € (50%) Stachanovská 11 Bratislava 821 05
  Ing. Svetozár Sládek 3 320 € (50%) Kyjevská 4 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 13.10.1992
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.10.1992
   17.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   16.04.2002Nové sidlo:
   Račianske Mýto 1/A Bratislava 839 21
   15.04.2002Zrušené sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   14.06.2001Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   reklama a propagačná činnosť
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   13.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   reklama a propagačná činnosť
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   18.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   22.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čižmár Stachanovská 11 Bratislava 821 05
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   21.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Čižmár tr. L. Novomestského 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Kúdela nám. Hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Čižmár Karloveská 27 Bratislava
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   26.02.1993Nové sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   reklama a propagačná činnosť
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Čižmár Karloveská 27 Bratislava
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   25.02.1993Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výkon projektovej a inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia odborno-technických posudkov, expertíznych stanovísk, poradenskej, sprostredkovateľskej a koordinačnej činnosti, sprostredkovanie realizácie geodetických, geologických prác i majetkového vysporiadania
   zabezpečenie stavebnej činnosti, vrátane výkopových a búracích prác
   sprostredkovanie nákupu, predaja a užívania nehnuteľností, zastupovanie pri nákupe a predaji tretím osobám
   výkon reklamnej a propagačnej činnosti
   výkon reprografických, knihárskych prác
   tvorba a predaj softwaru
   komplexné zabezpečovanie realizácie stavieb
   sprostredkovanie, resp. zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti, vrátane zabezpečovania kurzov, sympózií i konferencií
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, papiera, textilu, plastických hmôt a skla
   nákup a predaj použitých výrobkov a druhotných surovín
   opravy a úpravy výrobkov
   pestovanie rastlín, chov zvierat a ich predaj
   prevádzka stravovacích, ubytovacích a rekreačných zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1991Nové obchodné meno:
   PUDOS-PLUS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon projektovej a inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia odborno-technických posudkov, expertíznych stanovísk, poradenskej, sprostredkovateľskej a koordinačnej činnosti, sprostredkovanie realizácie geodetických, geologických prác i majetkového vysporiadania
   zabezpečenie stavebnej činnosti, vrátane výkopových a búracích prác
   sprostredkovanie nákupu, predaja a užívania nehnuteľností, zastupovanie pri nákupe a predaji tretím osobám
   výkon reklamnej a propagačnej činnosti
   výkon reprografických, knihárskych prác
   tvorba a predaj softwaru
   komplexné zabezpečovanie realizácie stavieb
   sprostredkovanie, resp. zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom činnosti, vrátane zabezpečovania kurzov, sympózií i konferencií
   výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu, papiera, textilu, plastických hmôt a skla
   nákup a predaj použitých výrobkov a druhotných surovín
   opravy a úpravy výrobkov
   pestovanie rastlín, chov zvierat a ich predaj
   prevádzka stravovacích, ubytovacích a rekreačných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Čižmár tr. L. Novomestského 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Forgáč Osuského 18 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Kúdela nám. Hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   Ing. Svetozár Sládek Kyjevská 4 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia