Vytvoriť faktúru

EUGENIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUGENIKA
IČO 17324033
DIČ 2020351828
IČ DPH SK2020351828
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUGENIKA
Iľjušinova 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 932 393 €
Zisk 13 509 €
Aktíva 957 121 €
Vlastný kapitál 115 669 €
Kontaktné informácie
Email eugenika@eugenika.sk
Webová stránka http://www.eugenika.sk
Phone(s) +421263810659, +421263814653
Fax(es) 0263814653, 0263810659
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 761,671
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,221
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,221
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,221
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 754,623
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 510,226
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 510,226
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 178,836
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 180,641
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,641
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,246
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,051
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,005
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,005
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 64,556
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,202
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 61,354
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 827
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 827
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 761,671
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 129,178
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108,366
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 108,366
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,509
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,493
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 623,019
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 587,398
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 587,398
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,150
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,912
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,159
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,474
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 919,207
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 932,393
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 916,496
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,711
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,186
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 910,255
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 507,032
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,946
D. Služby (účtová skupina 51) 187,887
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 165,882
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 109,270
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,812
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,800
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 616
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,278
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,278
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,051
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,563
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,138
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 192,342
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,678
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 3,673
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,426
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 335
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 335
O. Kurzové straty (563) 3,940
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,151
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,748
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,390
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,509
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324033 DIČ: 2020351828 IČ DPH: SK2020351828
 • Sídlo: EUGENIKA, Iľjušinova 2, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava 01.10.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alexander Giertli 6 639 € (100%) A.Gwerkovej 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť astrológov a numerológov
   veštenie z karát a iných podkladov
   29.12.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   02.10.2004Noví spoločníci:
   Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli A.Gwerkovej 20 Bratislava Vznik funkcie: 01.10.1991
   01.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavel Kerekes Homolova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   11.09.2000Nové sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   10.09.2000Zrušené sidlo:
   Fedinova 6 Bratislava
   03.11.1998Nové sidlo:
   Fedinova 6 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavel Kerekes Homolova 19 Bratislava
   02.11.1998Zrušené sidlo:
   Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavol Kerekeš Homolova 19 Bratislava
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Pavol Kerekeš Homolova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.04.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a prednášok
   výroba športových a ezoterických potrieb
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   12.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľské služby v oblasti cestovného ruchu, propagačné služby, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie.
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   EUGENIKA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľské služby v oblasti cestovného ruchu, propagačné služby, obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie.
   Noví spoločníci:
   Alexander Giertli Fedinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia