Vytvoriť faktúru

AMIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMIX
IČO 17324092
DIČ 2020326209
IČ DPH SK2020326209
Dátum vzniku 01 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMIX
Gagarinova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 756 €
Zisk 2 691 €
Aktíva 16 816 €
Vlastný kapitál 9 141 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244641421
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,772
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,710
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 235
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 235
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,475
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,525
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 950
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 62
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,772
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,833
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,344
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,344
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 907
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 907
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,109
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,109
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,691
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,917
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 205
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 205
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,712
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,752
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,752
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 22
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 22
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,756
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,756
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,027
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,091
D. Služby (účtová skupina 51) 12,931
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,729
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,734
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,651
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,691
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324092 DIČ: 2020326209 IČ DPH: SK2020326209
 • Sídlo: AMIX, Gagarinova 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 24.06.1993
  Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 24.06.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Kvěstoslav Šoustal 6 672 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  Ing. Jarmila Šoustalová 6 672 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   28.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   12.04.1995Nové sidlo:
   Gagarinova 5 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   11.04.1995Zrušené sidlo:
   Konopná 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Mgr. Tomáš Havetta Vaňhalova 11 Brno 623 00 Česká republika
   24.06.1993Nové obchodné meno:
   AMIX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 16 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotoovanie programov na zakázku/
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   nákup a predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Tomáš Havetta Vaňhalova 11 Brno 623 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   23.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Amix spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Konopná 16 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblastiach 1/ až 7/
   zriaďovanie informačných systémov a sprostredkovanie prístupu k informáciám s použitím výpočtovej, komunikačnej a informačnej techniky
   zabezpečovanie propagácie a školení a zácviku pre prácu s dodanými systémami
   sprostredkovateľská, technicko-poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   servisné služby dodaných i ďalších zmluvne prebraných systémov
   predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky
   kompletácia a inštalácie hardware a software
   vývoj a predaj informačných a programových systémov (software)
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Havetta Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   Amix spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť v oblastiach 1/ až 7/
   zriaďovanie informačných systémov a sprostredkovanie prístupu k informáciám s použitím výpočtovej, komunikačnej a informačnej techniky
   zabezpečovanie propagácie a školení a zácviku pre prácu s dodanými systémami
   sprostredkovateľská, technicko-poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   servisné služby dodaných i ďalších zmluvne prebraných systémov
   predaj výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky
   kompletácia a inštalácie hardware a software
   vývoj a predaj informačných a programových systémov (software)
   Noví spoločníci:
   Tomáš Havetta Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava 841 07
   Ing. Kvěstoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia