Vytvoriť faktúru

R E K O S T A V S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno R E K O S T A V S
IČO 17324106
DIČ 2020349958
IČ DPH SK2020349958
Dátum vzniku 30 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R E K O S T A V S
Stupava 5423
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 205 575 €
Zisk 2 068 €
Aktíva 149 413 €
Vlastný kapitál -193 €
Kontaktné informácie
Email svitek@rekostavs.sk
Phone(s) 0903910886, 0903447981
Mobile phone(s) 0903910886, 0903447981
Fax(es) 0254793158
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,330
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,330
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,865
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,201
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 13,024
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 64,704
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,402
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 94,531
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,995
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,411
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,877
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,068
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,536
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 76,536
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,078
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,779
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 66,679
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 205,575
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 201,494
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,657
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 424
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 201,973
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,144
C. Služby (účtová skupina 51) 118,758
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 877
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,283
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,911
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,602
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,592
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 143
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -140
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,462
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,394
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,068
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016