Vytvoriť faktúru

FEVRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEVRA
IČO 17324122
DIČ 2020335009
IČ DPH SK2020335009
Dátum vzniku 07 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEVRA
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 177 889 €
Zisk 3 525 €
Aktíva 132 656 €
Vlastný kapitál 14 916 €
Kontaktné informácie
Email fevra@fevra.sk
Phone(s) 0244631761, 0262523372
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 196,017
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,625
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,625
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,140
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,485
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 148,392
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 61,059
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 61,059
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 87,311
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 85,811
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,811
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 196,017
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,440
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -62,427
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 394
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,821
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,525
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,577
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,989
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 29,989
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 140,962
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,536
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,536
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,993
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,277
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,156
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 178,035
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 177,889
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,481
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 167,408
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,656
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,813
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,666
D. Služby (účtová skupina 51) 102,999
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 60
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,243
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,243
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,875
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,233
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,411
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 134
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,860
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 338
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 338
O. Kurzové straty (563) 36
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,486
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,714
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,519
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 994
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 994
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17324122 DIČ: 2020335009 IČ DPH: SK2020335009
 • Sídlo: FEVRA, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Fekiač, CSc. Exnárova 12 Bratislava 17.10.1991
  Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 16.08.1993
  Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava-Ružinov 821 02 16.09.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Vrábel 9 960 € (100%) Hrobákova 40 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.10.2013Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava-Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 16.09.2013
   04.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
   04.05.2013Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovatelská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovatelská činnosť v oblasti služieb
   Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Prevádzkovanie zariadeni slúžiacich na regeneráciu a rekondiciu
   Počítačové služby
   Reklamné a marketingové služby
   Administratívne služby
   Činnosť podnikatel"ských, organizačných a ekonomických poradcov
   Vedenie účtovníctva
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Uskutočňovania stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterérov a interérov
   Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Masérske služby
   Prenájom hnuteľných vecí
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu
   03.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vrábel Trnavská cesta 44 Bratislava 821 02
   02.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 851 02
   23.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava 821 03
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava 851 02
   22.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Šancová 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   16.10.2002Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava Vznik funkcie: 17.10.1991
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava Vznik funkcie: 16.08.1993
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Malinovského 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   16.08.1993Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   šitie športových odevov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Malinovského 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   15.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   predaj a nákup motorových vozidiel, spotrebného tovaru, tovaru a surovín pre výrobnú spotrebu, potravín, ovocia, zeleniny, nápojov priemyselného tovaru a stavebného materiálu obligátorný servis motorových vozidiel. budova spotrebného a priemyselného tovaru, dovoz a vývoz výroba spotrebného a priemyselného tovaru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   FEVRA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj a nákup motorových vozidiel, spotrebného tovaru, tovaru a surovín pre výrobnú spotrebu, potravín, ovocia, zeleniny, nápojov priemyselného tovaru a stavebného materiálu obligátorný servis motorových vozidiel. budova spotrebného a priemyselného tovaru, dovoz a vývoz výroba spotrebného a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fekiač , CSc. Exnárova 12 Bratislava
   Peter Janžo Šancová 104 Bratislava
   Ing. Jozef Vrábel Hrobákova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia